PJATK w Gdańsku – Wydział Informatyki – studia techniczne | PJATK w Gdańsku

Profesjonalne narzędzia informatyczne

 

Nazwa kursu Profesjonalne narzędzia informatyczne
Liczba godzin 24
Mnemonik PNI

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z profesjonalnymi narzędziami informatycznymi, przydatnymi przy publikacji oraz prezentacji wyników badań naukowych: TeX, Gnuplot, HTML5 (łącznie z SVG, MathML). Zostaną również omówione zasady pracy nad projektem w zespole z wykorzystaniem systemów kontroli wersji, a także system analizy statystycznej R.
Zajęcia odbędą się w środowisku linuksowym. Zostaną omówione instalacja oraz wykorzystanie narzędzi  także w innych środowiskach.
Głównym wynikiem kursu są umiejętności praktyczne. Zajęcia będą prowadzone w blokach: 1 godzina wykładu i 2 godziny ćwiczeń.
Adresaci kursu Kurs jest adresowany do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, zainteresowanych publikacją wyników swoich badań w czasopismach naukowych i na stronach internetowych oraz prezentacjami na konferencjach.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski. Możliwe jest uzgodnienie realizacji kursu w języku angielskim lub rosyjskim
Kierownik kursu Dr Aleksander Denisiuk, PJATK Gdańsk
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 8 godzin, Zajęcia praktyczne 16 godzin
Cena szkolenia 1790 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
590PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia,
Realizacja planowana w blokach po 3 lub 6 godzin
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe · Wprowadzenie do systemu LaTeX
· Matematyka w LaTeXu (ewentualnie chemia)
· Prezentacje w LaTeXu
· Grafika w LaTeXu
· Gnuplot
· Duże dokumenty (projekty)
· HTML
· R
Opis ćwiczeń 1. Przygotowanie prostego semantycznego dokumentu w systemie LaTeX
2. Przygotowanie dokumentu skomplikowanego, zawierającego wzoru matematyczne (chemiczne)
3. Przygotowanie postera lub prezentacji w systemie LaTeX
4. Dokument, zawierający grafiką z zastosowaniem możliwości LaTexa
5. Generacja grafiki za pomocą programu gnuplot i właczenie do dokumentu LaTeX
6. Praca w zespole z wykorzystaniem systemu kontroli wersji
7. Dokument HTML, zawierający matematyczne wzory i/lub grafikę wektorową
8. Analiza danych i grafika w systemie R
Podstawowe środowiska i narzędzia LaTeX, Gnuplot, Mercurial, Git, R, HTML5, SVG, MathML, Linux
Warunki zaliczenia wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK  o ukończeniu kursu
Korzyści Umiejętność stosowania uznanych narzędzi edycji i prezentacji prac
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
1. Tobias Oetiker: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2ε, 2007.
2. Oren Patashnik: BibTeXing, 1988
3. Mark Pilgrim: Dive Into HTML5 2011
4. Przemysław Biecek: Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS, 2014.
Literatura uzupełniająca:
1. Allin Cottrell: Word Processors: Stupid and Inefficient, 1999.

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl