PJATK w Gdańsku – Wydział Informatyki – studia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Programowanie Aplikacji Mobilnych – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Programowanie Aplikacji Mobilnych na Platformę Android 
Liczba godzin 16
Mnemonik Pamo

 

OPIS
Założenia i cele Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami programowania aplikacji mobilnych na przykładzie platformy Android.
Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi zaprojektować interfejs użytkownika aplikacji na platformę Android, napisać aplikację używającą moduły dostarczane przez Google i zewnętrzne API oraz testować automatycznie napisany kod.
Adresaci kursu Adresatami kursu są wszyscy posiadający podstawową wiedzę o języku programowania Java chcący zapoznać się z technikami wytwarzania aplikacji na urządzenia mobilne wykorzystujące platformę Android.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Krzysztof Pawłowski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 6 godzin; Zajęcia praktyczne 10 godzin
Cena szkolenia  1600 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 550 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Realizacja w dni powszednie(poniedziałek – piątek) po godz. 17.00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wprowadzenie do platformy Android
• Architektura platformy
• Komponenty aplikacji i cykl życia aktywności (ang. activity)
2. Interfejs użytkownika
• Widoki i układy graficzne
• Fragmenty
3. Mapy i położenie
• Wykorzystanie Maps API w projekcie
• Dodawanie elementów do mapy
• Użycie modułu GPS
4. Przechowywanie danych
• Współdzielenie preferencji
• Pamięć zewnętrzna i wewnętrzna
• Baza danych SQLite
5. Testowanie aplikacji
• Testy jednostkowe
• Testy interfejsu użytkownika
Opis ćwiczeń 1. Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym Android Studio
2. Struktura projektu na platformę Android
3. Aplikacja demonstrująca komunikację między czynnościami(ang. activity).
4. Implementacja oddzielnego interfejsu użytkownika dla telefonu i tabletu z wielokrotnym wykorzystaniem tych samych elementów interfejsu użytkownika.
5. Implementacja aplikacji korzystającej z Maps API
6. Implementacja aplikacji konsumującej API przy pomocy metod REST.
7. Implementacja testów dla aplikacji z poprzednich ćwiczeń.
Podstawowe środowiska i narzędzia Android Studio
Biblioteka do pisania testów automatycznych (Mockito)
Biblioteka do automatycznego testowania interfejsu użytkownika (Espresso)
System kontroli wersji (Git)
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia szkolenia
Korzyści Umiejętność programowania aplikacji mobilnych (Android), łączenia aplikacji mobilnych z internetowymi oraz automatycznego testowania aplikacji.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość języka Java
Pożądana wiedza poprzedzająca Znajomość zagadnień programowania obiektowego
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
Dokumentacja platformy Android:
https://developer.android.com/index.html

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

 

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl