PJATK w Gdańsku – Wydział Informatyki – najlepsze studia techniczne | PJATK w Gdańsku

Programowanie ASP MVC – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Programowanie ASP MVC
Liczba godzin 24
Mnemonik ASPM

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami technologii ASP MVC. W części praktycznej uczestnicy będą tworzyli komponenty serwisu sieci WWW.
Słuchacze nauczą się wytwarzać proste portale internetowe bazujące na technologii ASP MVC.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego kursu można traktować jako wstęp do przygotowania studenta do egzaminu MS 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications. 
Adresaci kursu Kurs adresowany dla programistów aplikacji internetowych, planujących wykorzystanie ASP MVC w praktyce, oraz dla osób, które planują dopiero zająć się tą tematyką.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu dr Tomasz Borzyszkowski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 10 godzin; Zajęcia praktyczne 14 godzin
Cena szkolenia  1450 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 600 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wzorzec MVC
· Wzorzec projektowy MVC
· Projektowanie rozwiązań w oparciu o wzorzec MVC
2. MVC: Modele
· Tworzenie modeli i łączenie ich ze źródłami danych
· Atrybuty pól modeli i ich walidacja
3. MVC: Kontrolery
· Tworzenie kontrolerów i akcji
· Praca z danymi
· Filtry akcji
4. MVC: Widoki
· Typy widoków
· Wykorzystanie HTML Helpers
· Widoki częściowe
5. Testowanie i zabezpieczanie aplikacji ASP MVC
· Wykorzystanie testów jednostkowych
· Reakcja na błedy podczas działania portalu
· Konfiguracja routingu i nawigacji
Opis ćwiczeń 1. Wzorzec MVC (czas: 1 godzina)
· Projektowanie aplikacji webowej opartej o wzorzec MVC
2. MVC: Modele (czas: 3 godziny)
· Zaprogramowanie modeli dla przykładowej aplikacji; minimalne wymagania: dwa zbiory encji połączone relacją jeden -do-wielu
· Dodanie odpowiednich walidatorów oraz atrybutów ułatwiających
3. MVC: Kontrolery (czas: 4 godziny)
· Automatyczne generowanie kontrolerów niezbędnych do  operacji CRUD
· Tworzenie zapytań w LINQ
· Przekazywanie dodatkowych informacji do widoków
4. MVC: Widoki (czas: 4 godziny)
· Tworzenie widoków silnie typowanych w języku Razor
· Zastosowanie podstawowych HTML Helpers
· Wykorzystanie widoków częściowych
5. Testowanie i zabezpieczanie aplikacji ASP MVC (czas: 2 godziny)
· Wytworzenie przykładowych testów jednostkowych
· Konfiguracja reakcji aplikacji na sytuacje błędne
· Konfiguracja routingu i nawigacji portalu
Podstawowe środowiska i narzędzia Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia szkolenia
Korzyści Wstęp do przygotowania studenta do egzaminu MS 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Kurs zakłada znajomość podstaw programowania obiektowego w C# oraz podstaw funkcjonowania serwisów WWW.
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
A. Freeman: Pro ASP.NET MVC 4, Apress, 2012.
J. Galloway, P. Haack, B. Wilson, K. S. Allen: Professional ASP.NET MVC 4, Wrox, 2012.
Literatura uzupełniająca
S. Hanselman, J. Galloway: Building Web Apps with ASP.NET Jump Start, Microsoft Vistual Academy online Course, 2013.

 

KONTAKT
Strona kursu  
Kontakt do prowadzących kurs t.borzyszkowski@pja.edu.pl
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl