PJATK w Gdańsku – Studia informatyczne na kierunku Informatyka | PJATK w Gdańsku

Programowanie obiektowe w C# – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Programowanie obiektowe w C#
Liczba godzin 16
Mnemonik POCS

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi konstrukcjami języka C#, wykorzystywanymi w takich technologiach jak ASP MVC, czy UWP (Universal Windows Platform). W części praktycznej słuchacze będą rozwiązywali proste zadania programistyczne związane z omawianymi konstrukcjami.
W ramach zajęć studenci nauczą się tworzenia uruchamiania programów napisanych w języki C# w środowisku Visual Studio. Zapoznają się z podstawami programowania obiektowego oraz nauczą się wykorzystania podstawowych konstrukcji programistycznych dostępnych na platformie .Net.
Wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach tego kursu można traktować jako wstęp do przygotowania do egzaminu MS 70-483: Programming in C#.
Adresaci kursu Kurs za względu na swój podstawowy charakter jest adresowany zarówno do osób rozpoczynających swoją karierę programistyczną jak i do aktywnych programistów związanych z innymi językami programowania niż C#.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu dr Tomasz Borzyszkowski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 6 godzin; Zajęcia praktyczne 10 godzin
Cena szkolenia  1300 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 450 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia;
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Interfejsy, klasy i obiekty
· Definicja interfejsów i ich realizacje
· Klasy i struktury
· Konstruktory i inicjalizatory obiektów
· Klasy i struktury częściowe
2. Dziedziczenie i polimorfizm
· Dziedziczenie i inicjalizacja klas pochodnych
· Model polimorfizmu w C#
· Zastosowanie dziedziczenia do rozwiązywania typowych zadań programistycznych
3. Wybrane konstrukcje języka C#
· Właściwości i indeksatory
· Składowe statyczne i metody rozszerzające
· Przeciążanie operatorów
· Operacje asynchroniczne
4. LINQ
· Przegląd podstawowych operacji
· Zastosowanie wyrażeń lambda do przetwarzania danych
Opis ćwiczeń 1. Interfejsy, klasy i obiekty (czas: 3 godziny)
· Tworzenie pojedynczych klas i struktur dostarczających proste implementacje
· Wykorzystanie interfejsów do ujednolicania API klas
· Projektowanie różnych sposobów wytwarzania i inicjalizacji obiektów (wykorzystanie wzorca prototyp)
2. Dziedziczenie i polimorfizm (czas: 2 godziny)
· Wykorzystanie dziedziczenia do abstrahowania cech zbioru obiektów
· Wykorzystanie polimorfizmu do modyfikacji zachowania obiektów pochodnych
3. Wybrane konstrukcje języka C# (czas: 2 godziny)
· Tworzenie właściwości i indeksatorów o różnym poziomie hermetyzacji; rozdzielanie operacji typu get i set
· Wykorzystanie operacji  asynchronicznych do obsługi plików
4. LINQ (czas: 3 godziny)
· Łącznie z różnymi źródłami danych
· Tworzenie prostych zapytań wybierających i grupująch
· Zastosowanie wyrażeń lambda do przetwarzania danych
Podstawowe środowiska i narzędzia Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia szkolenia
Korzyści Wstęp do przygotowania do egzaminu MS 70-483: Programming in C#.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Kurs zakłada znajomość podstawowych konstrukcji programistycznych, takich jak: instrukcje warunkowe, pętle czy funkcje i procedury.
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
J. Sharp: Microsoft Visual C# 2013 Step by Step, Microsoft Press, 2013.
Ch. Petzold: Programming Windows, 6th Edition, Microsoft Press, 2013.
Literatura uzupełniająca

J. Richter: CLR via C#, 4th Edition, Microsoft Press, 2012.
J. Nixon, D. May: Programming in C# Jump Start, Microsoft Vistual Academy online Course, 2013.

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs t.borzyszkowski@pja.edu.pl
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl