PJATK w Gdańsku – Studia techniczne na wydziale Informatyki | PJATK w Gdańsku

Programowanie w językach C i C++ – poziom podstawowy – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Programowanie w językach C i C++ – poziom podstawowy 
Liczba godzin 20
Mnemonik

 

OPIS
Założenia i cele Szkolenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów, w której przeplatają się części teoretyczne i praktyczne. Po teoretycznym omówieniu, dane zagadnienia są ilustrowane praktycznymi zadaniami do samodzielnej realizacji przez kursantów. W trakcie szkolenia proponowane jest wykorzystywane podejścia Pair Programming, stosowanego m.in. w zwinnej metodologii Extreme Programming. W tej metodyce kursanci pracują parami, a samo wpisywanie kodu źródłowego jest realizowane naprzemiennie.
Zastosowanie tej metodologii ma na celu zoptymalizowanie procesu dydaktycznego i rozwinięcie zdolności pracy w grupie.
Adresaci kursu Osoby chcące poznać podstawy programowania w językach C i C++
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu Paweł Czapiewski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 8 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia 1400 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
500 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po uzbieraniu grupy
Realizacja w dni robocze, po godzinie 17:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty, Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe Typy danych
Podstawowe operacje wejścia/wyjścia
Funkcje
Operacje warunkowe
Wskaźniki, referencje
Pętle
Wprowadzenie do klas
Unia
Dzielenie kodu na pliki źródłowe
Dyrektywy preprocesora
Klasy
Konstruktory i dekonstruktory
Przestrzeń nazw
Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo
Enkapsulacja
Dziedziczenie
Polimorfizm
Funkcje wirtualne
Klasy zaprzyjaźnione
Opis ćwiczeń
Podstawowe środowiska i narzędzia Microsoft Visual Studio
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Poznanie podstaw programowania w językach C i C++
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs  
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl