PJATK w Gdańsku – Najlepsze niepubliczne studia Informatyczne w Polsce | PJATK w Gdańsku

Programowanie w językach C i C++ – poziom zaawansowany – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Programowanie w językach C i C++ – poziom zaawansowany 
Liczba godzin 24
Mnemonik

 

OPIS
Założenia i cele Szkolenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów, w której przeplatają się części teoretyczne i praktyczne. Po teoretycznym omówieniu, dane zagadnienia są ilustrowane praktycznymi zadaniami do samodzielnej realizacji przez kursantów. W trakcie szkolenia proponowane jest wykorzystywane podejścia Pair Programming, stosowanego m.in. w zwinnej metodologii Extreme Programming. W tej metodyce kursanci pracują parami, a samo wpisywanie kodu źródłowego jest realizowane naprzemiennie.
Zastosowanie tej metodologii ma na celu zoptymalizowanie procesu dydaktycznego i rozwinięcie zdolności pracy w grupie.
Adresaci kursu Osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę w programowaniu w języku C++
Charakter kursu średniozaawansowany/ zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu Paweł Czapiewski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 10 godzin; Zajęcia praktyczne 14 godzin
Cena szkolenia 1750 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Realizacja w dni robocze, po godzinie 17:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe Zaawansowane aspekty programowania obiektowego
Szablony
Kontenery
Task and threads
Przeładowanie operatorów
Wyrażenia Lambda
Smart pointers
Testy jednostkowe
Wyrażenia regularne
Zmiany w standardzie języka
Przykładowe wzorce projektowe w C++
Opis ćwiczeń
Podstawowe środowiska i narzędzia Microsoft Visual Studio
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy na temat języka C++
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl