PJATK w Gdańsku – Najlepsza niepubliczna uczelnia Informatyczna w Polsce | PJATK w Gdańsku

Programowanie w języku Python – poziom podstawowy – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Programowanie w języku Python – poziom podstawowy 
Liczba godzin 16
Mnemonik PYT1

 

OPIS
Założenia i cele Szkolenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów, w której przeplatają się części teoretyczne i praktyczne. Omawiane kolejno zagadnienia są ilustrowane praktycznymi zadaniami do samodzielnej realizacji przez kursantów.
W trakcie szkolenia proponowane jest wykorzystywane podejścia Pair Programming, stosowanego m.in. w zwinnej metodologii Extreme Programming. W tej metodyce kursanci pracują parami, a samo wpisywanie kodu źródłowego jest realizowane naprzemiennie. Zastosowanie tej metodologii ma na celu zoptymalizowanie procesu dydaktycznego i rozwinięcie zdolności pracy w grupie.
Adresaci kursu Osoby chcące poznać podstawy programowania w języku Python
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu Paweł Czapiewski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 6 godzin; Zajęcia praktyczne 10 godzin
Cena szkolenia  1500 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 500 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe Założenie, filozofia i zastosowania Pytona
Narzędzia do pracy z Pythonem
Struktury danych
Funkcje
Operacje warunkowe
Pętle
Moduły
Wprowadzenie do klas
Opis ćwiczeń Stosowane jest podejście Pair Programming, gdzie kursanci pracują parami, a samo wpisywanie kodu źródłowego jest realizowane naprzemiennie.
Podstawowe środowiska i narzędzia Python 3.x
PyCharm
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Poznanie podstaw programowania w uniwersalnym i popularnym języku jakim jest Python
Możliwość pogłębiania wiedzy na KURSIE 2
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca Doświadczenie w programowaniu będzie ułatwieniem
Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl