PJATK w Gdańsku – kierunek Informatyka – studia techniczne | PJATK w Gdańsku

Programowanie w języku Python – poziom zaawansowany – zapisy wstrzymane

Nazwa kursu Programowanie w języku Python – poziom zaawansowany 
Liczba godzin 24
Mnemonik PYT2

 

OPIS
Założenia i cele Proponowane szkolenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów, w której przeplatają się części teoretyczne i praktyczne. Po teoretycznym omówieniu, dane zagadnienia są ilustrowane praktycznymi zadaniami do samodzielnej realizacji przez kursantów. W trakcie szkolenia proponowane jest wykorzystywane podejścia Pair Programming, stosowanego m.in. w zwinnej metodologii Extreme Programming. W tej metodyce kursanci pracują parami, a samo wpisywanie kodu źródłowego jest realizowane naprzemiennie.
Zastosowanie tej metodologii ma na celu zoptymalizowanie procesu dydaktycznego i rozwinięcie zdolności pracy w grupie.
Adresaci kursu Osoby znające podstawy Pythona (posługiwanie się pętlami, listami, słownikami, etc.)
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu Paweł Czapiewski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 10 godzin; Zajęcia praktyczne 14 godzin
Cena szkolenia 1 750 zł
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
650 zł
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia
warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Realizacja w dni robocze, po godzinie 17:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe Klasy i dziedziczenie
Zdarzenia
Operacje na łańcuchach znaków
Operacje na plikach
Obsługa wyjątków
Iteratory
Deskryptory
Wielowątkowość
Testy w Pythonie
Hint & Tips
Podstawowe środowiska i narzędzia Python 3.x
PyCharm
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Rozwinięcie wiedzy na temat języka Python oraz jego biblioteki standardowej.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość podstaw Pythona
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

 

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl