PJATK w Gdańsku – Wydział Informatyki – studia techniczne | PJATK w Gdańsku

Programowanie w OpenGL

 

Nazwa kursu Programowanie w OpenGL
Liczba godzin 40
Mnemonik OGL

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest nabycie umiejętności programowania grafiki trójwymiarowej z wykorzystaniem współczesnych technologii OpenGL. W trakcie zajęć zostaną także wyjaśnione podstawowe zagadnienia, związane z modelowaniem 3W w czasie rzeczywistym, a Słuchacze będą mieli do dyspozycji wiele przykładów dobrego kodu w OpenGL, na podstawie których zaimplementują własne projekty. Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi napisać wieloplatformową aplikację 3W z wykorzystaniem współczesnych technologii OpenGL.
Adresaci kursu Kurs jest adresowany do programistów rozpoczynających programowanie przetwarzania grafiki 3W w czasie rzeczywistym. Może zainteresować również tych, którzy mają już doświadczenie w programowania grafiki w innych technologiach i chcą rozszerzyć swoje umiejętności o OpenGL.
Charakter kursu zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski.
Możliwe jest uzgodnienie realizacji kursu w języku angielskim lub rosyjskim
Kierownik kursu dr Aleksander Denisiuk, PJATK Gdańsk
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 20h, Zajęcia praktyczne 20h
Cena szkolenia 2250 PLN
Cena szkolenia po zniżce Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK 850 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia,
Realizacja planowana w blokach po 8 godzin lub 4 godziny
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wprowadzenie
a. Historia i rozwój OpenGL,
b. Kontekst OpenGL
c. Pojęcie o potoku renderingu w OpenGL.
d. Pojęcie o shaderach
e. Wprowadzenie do geometrii 3W
f.  Szablon aplikacji
2. Transformacje w OpenGL i Teksturowanie
a. Tablice indeksów
b. Przekształcenia afiniczne 3W
c. Rzutowanie
d. Zmienne uniform
e. Podstawy mapowania
f. Obiekt tekturowy OpenGL, unit Teksturowy
3. Oświetlenie w OpenGL
a. Model oświetlenia Phonga
b. Implementacja w OpenGL
4. Mapowanie cienia
a. Obiekt bufora ramki
b. Implementacja w OpenGL algorytmu mapowania cienia
5. Shadery geometrii
a. Krzywe Béziera oraz krzywe sklejane
b. Implementacja w OpenGL
6. Teselacja
a. Płaty Béziera
b. Implementacja w OpenGL
7. Import modeli 3W
a. Format Wavefront Obj
b. Modelowanie prostej sceny w Blenderze
c. Eksport modelu z programu Blender
d. Import do OpenGL
8. Modelowanie nieba, modelowanie mgły, przezroczystości, sprajty punktowe.
a. Mapowanie sześcienne
b. Implementacja w OpenGL
c. Tworzenie mapy sześciennej w Blenderze
d. Implementacja w OpenGL w/w technik
9. Modelowanie nierówności
a. Algorytm Bumpmapping
b. Implementacja w OpenGL
10. Modelowanie głębi ostrości (shadery obliczeniowe)
a. Wprowadzenie do programowanie równoległego
b. Implementacja w OpenGL algorytmu modelowania głębi ostrości
Opis ćwiczeń Na ćwiczeniach słuchacze na podstawie gotowych projektów w C++ będą implementować własne.
1. Wykonanie prostej sceny 2D
2. Modelowanie sceny trójwymiarowej z teksturą.
3. Dodanie do poprzedniego modelu oświetlenia
4. Dodanie do poprzedniego modelu cienia
5. Dwuwymiarowy program z krzywymi Béziera w oparciu o shadery geometrii
6. Trójwymiarowy program z płatami Béziera w oparciu o shadery teselacji
7. Import do programu OpenGL modelu, przygotowanego w programie modelowania 3W na przykładzie Blendera
8. Dodanie po poprzedniej sceny nieba, mgły, obiektów przezroczystych
9. Dodanie do poprzedniej sceny nierówności, wymodelowanych za pomocą algorytmu Bumpmapping
10. Dodanie do poprzedniego modelu głębi ostrości z zastosowaniem shaderów obliczeniowych
Podstawowe środowiska i narzędzia kompilator C++, biblioteki OpenGL, GLUT (OpenGL Utility Toolkit)
Warunki zaliczenia wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK  o ukończeniu kursu
Korzyści Nabycie umiejętności tworzenia grafiki trójwymiarowej z wykorzystaniem współczesnych technologii OpenGL.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Umiejętność programowania w C/C++, znajomość podstaw geometrii analitycznej i macierzy.
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
1. Graham Sellers, Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel: OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference (6th Edition) Addison-Wesley Professional 2013
2. The Khronos Group: OpenGL API Documentation Overview 2016
Literatura uzupełniająca:
1. Samuel R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Intro-duction with OpenGL Cambridge University Press 2003.
2. Eddy Luten: OpenGLBook.com 2011

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 683 59 87

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl