Projektowanie Graficzne - studia podyplomowe | PJATK w Gdańsku

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe realizowane przez Wydział Zamiejscowy Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Planowana data rozpoczęcia zajęć: październik 2019

 

INFORMACJE OGÓLNE

Celem studiów jest nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikacji wizualnej począwszy od briefingu, ustalenia założeń projektowych, a na własnej realizacji projektu kończąc. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

Studia łączą fachową wiedzę projektową z informacjami na temat estetyki, sztuki, ale też percepcji informacji wizualnej z wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, zainteresowanych projektowaniem graficznym i szeroko pojętą sztuką reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

 

Główne zagadnienia programowe to:

• tworzenia kreatywnej grafiki w komunikacji wizualnej;

• tworzenie złożonych układów typograficznych;

• budowania zależności między treścią, a formą komunikatu wizualnego;

• wykorzystania fotografii do celów reklamowych;

• zasady projektowania identyfikacji firmy.

 

Program przewiduje 232 godziny zajęć. Studia prowadzone są w systemie zaocznym.

 

Kierownikiem Studiów jest dr Mariusz Sładczyk; e-mail: marsla@pjwstk.edu.pl

 

ZAKRES TEMATYCZNY / PROGRAM

Semestr I

•       Sztuka reklamy  (SZR) – 16 godz.

•       Typografia  (TYP) – 24 godz.

•       Podstawy komunikacji wizualnej  (PKW) – 24 godz.

•       Kompozycja i teoria barwy   (KTB)  – 16 godz.

•       Grafika wektorowa   (GW) – 16 godz.

•       Grafika bitmapowa   (GB) – 16 godz.

•       Fotografia reklamowa   (FR) – 16 godz.

RAZEM 128 godzin

 

Semestr II

•       Grafika wydawnicza   (GRW) – 24 godz.

•       Projektowanie plakatu   (PP) – 24 godz.

•       Projektowanie identyfikacji wizualnej  (PIW) – 24 godz.

•       Prawo autorskie  (PAU) – 16 godz.

•       Historia grafiki XX w  (HG) – 16 godz.

RAZEM 104 godziny

232 godziny cyklu nauczania w II semestrach

 

OPŁATY

Wpisowe 1000 zł
Wpisowe dla Absolwentów PJATK 500 zł
Opłata za semestr I 3200 zł
Opłata za semestr II 3200 zł

 

REKRUTACJA

Szczegółowe informacje na temat etapów:

ETAP 1: Rejestracja w portalu e-Rekrutacja

portal rekrutacji
Kandydat zakłada profil na portalu e-Rekrutacja. Konieczne jest podanie poprawnego adresu email, na który zostanie wysłany mail aktywacyjny umożliwiający otwarcie konta. Po zalogowaniu się, należy wypełnić formularz z danymi potrzebnymi do rekrutacji (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego itp.).

Następnie kandydat wybiera kierunek, na który chce aplikować (studia podyplomowe – Projektowanie Graficzne w Gdańsku), co spowoduje powiązanie z profilem listy wymaganych dokumentów (w wersji papierowej).

Dzięki portalowi e-Rekrutacja można będzie na bieżąco sprawdzać status dokumentów (brakujące / nadesłane / zaakceptowane).

 

ETAP 2: Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych

W tym etapie kandydat musi przekazać do Dziekanatu wymagane dokumenty. Można składać je w siedzibie PJATK Gdańsk (ul. Brzegi 55) albo przesłać kurierem/pocztą.  Jedynym wyjątkiem jest zdjęcie w postaci cyfrowej (do legitymacji studenckiej), które należy wgrać na portal e-Rekrutacja.

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów ubiegających się o studia podyplomowe Projektowanie Graficzne na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku przedstawia się następująco:

  • Podanie o przyjęcie na studia

- wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym (podanie musi zawierać zdjęcie z portalu rekrutacyjnego) lub

- otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.

  • CV
  • Dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z suplementem (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza

 

ETAP 3: Decyzja Komisji Rekrutacyjnej, opłata wpisowa i podpisanie Kontraktu

Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej i przedstawienia potwierdzenia tego faktu (akceptowane są dowody przelewu elektronicznego). Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności i pozytywnej decyzji Komisji kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

 

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Dane konta:

Konto, na które należy przekazywać opłatę wpisowego generowane jest automatycznie po zarejestrowaniu się na portalu rekrutacyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule przelewu proszę podać swoje imię, nazwisko, tytuł wpłaty (wpisowe, czesne), studia podyplomowe Gdańsk.

 

Załączniki:

Podanie – podyplomowe

Regulamin – podyplomowe

Zasady studiowania – podyplomowe

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kurs Japońskiego

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl