Rekrutacja – Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku | PJATK w Gdańsku

Rekrutacja – Wydział Informatyki w Gdańsku

Szczegółowe informacje na temat etapów procesu rekrutacyjnego:

 

ETAP 1: REJESTRACJA ON-LINE

 

 

 

 

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pja.edu.pl.

 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu.
 • Po zalogowaniu obowiązkowo:

-        wybierz kierunek, na który aplikujesz;

-        wypełnij formularze;

-         wgraj swoje zdjęcie.

 

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowolnym.
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240×300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700×900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700×900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB.

 

ETAP 2:  DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o przyjęcie na studia:

 • wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym (podanie musi zawierać zdjęcie z portalu rekrutacyjnego) lub
 • otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.

2.     Świadectwo maturalne:

 • kandydat dostarcza oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku gdy są wymagane).

3.     Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców  zamieszczone są w osobnym dokumencie. (wersja polska PDF / english version PDF)

 

4.     Dokumenty dostarcz:

 • osobiście do dziekanatu PJATK w Gdańsku, ul. Brzegi 55,
 • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 3: KWALIFIKACJA NA STUDIA, WPISOWE I KONTRAKT 

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

Po otrzymaniu decyzji kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej.

 • Wpłaty należności za wpisowe dokonujesz na swoje indywidualne konto, które po zalogowaniu do portalu rekrutacyjnego będzie widoczne na Twoim profilu.

Podpisujesz kontrakt z Uczelnią (stacjonarne pdf , niestacjonarne pdf), będącym umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią.

 • Po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego (osobiście lub mailowo gdansk@pja.edu.pl) kontrakt można podpisać:

-         osobiście w dziekanacie,

-         poprosić mailowo o przesłanie Kontraktu w wersji elektronicznej  i odesłać dwie podpisane przez siebie kopie na adres dziekanatu (PJATK ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk).

 

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, Wydział Informatyka.

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl