Rekrutacja – Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku | PJATK w Gdańsku

Rekrutacja – Wydział Informatyki w Gdańsku

Proces rekrutacyjny na kierunku INFORMATYKA, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

  • ETAP 1: Założenie profilu (rejestracja) na portalu e-Rekrutacja (czynny od maja 2018)
  • ETAP 2: Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych
  • ETAP 3: Decyzja Komisji Rekrutacyjnej, opłata wpisowa i podpisanie Kontraktu

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców  pdf
Recruitment rules for foreigners pdf

POLISH FOR FOREIGNERS / kurs języka polskiego dla obcokrajowcówSzczegółowe informacje na temat etapów:

ETAP 1: Rejestracja w portalu e-Rekrutacja

portal rekrutacji
Kandydat zakłada profil na portalu e-Rekrutacja. Konieczne jest podanie poprawnego adresu email, na który zostanie wysłany mail aktywacyjny umożliwiający otwarcie konta. Po zalogowaniu się, należy wypełnić formularz z danymi potrzebnymi do rekrutacji (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego itp.).

Następnie kandydat wybiera kierunek, na który chce aplikować (Informatyka, Gdańsk, stacjonarne  lub niestacjonarne), co spowoduje powiązanie z profilem listy wymaganych dokumentów (w wersji papierowej).

Dzięki portalowi e-Rekrutacja można będzie na bieżąco sprawdzać status dokumentów (brakujące / nadesłane / zaakceptowane).

 

ETAP 2: Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych

W tym etapie kandydat musi przekazać do Dziekanatu wymagane dokumenty. Można składać je w siedzibie PJATK Gdańsk (ul. Brzegi 55) albo przesłać kurierem/pocztą.  Jedynym wyjątkiem jest zdjęcie w postaci cyfrowej (do legitymacji studenckiej), które należy wgrać na portal e-Rekrutacja.

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów ubiegających się o studia na Wydziale Informatyki w Gdańsku (niezależnie od rodzaju studiów: stacjonarne/niestacjonarne) przedstawia się następująco:

  • Podanie o przyjęcie na studia

Podanie w wersji papierowej można uzyskać w Dziekanacie lub ściągnąć plik pdf do wydrukowania pdf

  • Świadectwo maturalne (Stara Matura lub Nowa Matura).

Należy przedstawić oryginał bądź odpis.

W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);

  • Zdjęcia

Należy złożyć 1 zdjęcie formatu dowodowego oraz zdjęcie w formie cyfrowej (do legitymacji elektronicznej). Zdjęcia dowodowe należy przesłać do Dziekanatu, zaś zdjęcie w formie cyfrowej przekazać za pomocą portalu (Strona Główna / Wgraj Zdjęcie).

UWAGA: Zdjęcie w formie cyfrowej nie jest warunkiem koniecznym do kwalifikacji (jest ono jednak niezbędne do wystawienia legitymacji studenckiej).

  • Paszport / wiza / ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy włącznie obcokrajowców)

 

ETAP 3: Decyzja Komisji Rekrutacyjnej, opłata wpisowa i podpisanie Kontraktu

Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.

Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej i przedstawienia potwierdzenia tego faktu (akceptowane są dowody przelewu elektronicznego).

Po dopełnieniu wszystkich formalności i pozytywnej decyzji Komisji kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt ( stacjonarne pdf , niestacjonarne pdf) , będący umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Dane konta:

Konto, na które należy przekazywać opłatę wpisowego generowane jest automatycznie po zarejestrowaniu się na portalu rekrutacyjnym.

Prosimy w tytule przelewu wpisać czego dotyczy opłata

Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: (wygenerowany indywidualny numer konta/ http://konto.pjwstk.edu.pl/)
SWIFT: MHBFPLPW

Czesne i inne opłaty  za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont.

W tytule przelewu proszę podać swoje imię, nazwisko, tryb studiów, tytuł wpłaty (wpisowe, czesne) oraz zaznaczyć, że dotyczy Wydziału w Gdańsku.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kurs Japońskiego

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl