Rekrutacja - Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku kierunek GRAFIKA | PJATK w Gdańsku

Rekrutacja – Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku

Proces rekrutacyjny na kierunku GRAFIKA, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Założenie profilu (rejestracja) na portalu e-Rekrutacja (czynny od maja  2019)
 • ETAP 2: Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja zadania obowiązkowego i własnych prac (portfolio)
 • ETAP 3: Skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych
 • ETAP 4: Decyzja Komisji Rekrutacyjnej, opłata wpisowa i podpisanie Kontraktu

Szczegółowe zasady rekrutacji  obcokrajowców PDF

Recruitment rules for foreigners PDF

POLISH FOR FOREIGNERS / kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie przygotowującym na kierunek GRAFIKA z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji
Informacje dotyczące kursu – termin zapisów, terminy i godziny zajęć, wysokość opłaty i szczegóły dotyczące rejestracji – znajdują się na stronie kursu – TUTAJ


Szczegółowe informacje na temat etapów procesu rekrutacyjnego

 

ETAP 1: REJESTRACJA ON-LINE

 

 

 

 

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl.

 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu.
 • Po zalogowaniu obowiązkowo:

-        wybierz kierunek, na który aplikujesz;

-        wypełnij formularze;

-        wgraj swoje zdjęcie.

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowolnym.
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240×300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700×900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700×900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB.

Obowiązkowo wybierz i zapisz się na odpowiadający Ci termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2019r.:

1.06.2019     I termin
15.06.2019   II termin
 
6.07.2019    III termin
20.07. 2019  IV termin
17.08. 2019  V termin
 
7.09.2019    VI termin
21.09.2019  VII termin
Rozmowy kwalifikacyjne we wszystkich terminach rozpoczynają się o godz. 10:00.

 

 

ETAP 2: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PREZENTACJA ZADANIA OBOWIĄZKOWEGO I WŁASNYCH PRAC (PORTFOLIO)

Zgłaszasz się na rozmowę kwalifikacyjną z potwierdzeniem uiszczonej na konto indywidualne wpłaty w wysokości 75 PLN w wybranym i zabukowanym przez siebie terminie (podczas rejestracji w portalu rekrutacyjnym zaznaczasz wybrany termin rozmowy kwalifikacyjnej).

Rozmowa kwalifikacyjna

Jako kandydat na studenta Wydziału Sztuki Nowych Mediów na rozmowie kwalifikacyjnej przedstawiasz:

1. obowiązkową pracę na zadany temat.

 • Temat zadania obowiązkowego w roku 2019: ANANAS, RYBA, WODA, SŁOŃCE.

Jest to obowiązkowe zadanie do wykonania w formacie 50cm x 50cm. Kompozycja powinna zawierać wszystkie wymienione elementy.

2. Przygotuj się do krótkiej rozmowy na temat wykonanych zadań. Dlaczego praca wygląda tak, a nie inaczej? Co autor chciał wyrazić komponując przekaz w określony sposób? Jak zmieniłaby się wymowa przekazu, gdyby usunąć lub dodać jakiś fragment?

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz, a nawet powinieneś przedstawiać swoje zainteresowania artystyczne. Temat rozmowy może obejmować  zakres kultury, literatury, teatru i ogólnie pojętej sztuki. Premiowane będą: kreatywność, otwarte podejście do świata, swoboda wypowiedzi i pozytywne nastawienie.

4. Teczka (portfolio), w skład której wchodzą prace własne. Premiowana będzie wszechstronność oraz pokazywanie własnych pasji i zainteresowań artystycznych. Przykładowe portfolio może zawierać prace z:

 • malarstwa – w dowolnej technice,
 • rysunku – w dowolnej technice,
 • fotografii - klasycznej lub cyfrowej, możliwe także retusze cyfrowe,
 • grafiki komputerowej - w dowolnej technice (np. rendering, sceny 3D, strony internetowe, animacje itp.),
 • realizacje poligraficzne (np. druki reklamowe, wizytówki, elementy identyfikacji wizualnej itp.),
 • prace z innych dziedzin związanych z pojęciem „plastyka” będą dodatkowym atutem.

4. Portfolio nie musi zawierać wszystkich wymienionych rodzajów twórczości, ale im bardziej jest ono wszechstronne, tym lepiej. Zaleca się, aby przynajmniej 2-3 prace były wykonane ręcznie (bez użycia technik cyfrowych).

5. Limit liczby prac nie jest wyznaczony (ani górny, ani dolny) – zachęcamy jednak do możliwie szerokiego pokazania swojej twórczości. Nie wymagamy też prezentacji próbek wszystkich powyżej wskazanych obszarów, choć oczywiście im szerszy jest prezentowanych wachlarz technik, tym lepiej.

 

Pamiętaj, że już podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz od razu złożyć komplet dokumentów.

ETAP 3:  Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o przyjęcie na studia:

 • wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym (podanie musi zawierać zdjęcie z portalu rekrutacyjnego) lub
 • otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.

2.     Świadectwo maturalne:

 • kandydat dostarcza oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku gdy są wymagane).

3. Szczegółowe zasady rekrutacji dla obcokrajowców  zamieszczone są w osobnym dokumencie. ( polski/ english)

4.     Dokumenty dostarcz:

 • osobiście do dziekanatu PJATK w Gdańsku, ul. Brzegi 55,
 • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 4: KWALIFIKACJA NA STUDIA, WPISOWE I KONTRAKT 

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

Po otrzymaniu decyzji kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej.

 • Wpłaty należności za wpisowe dokonujesz na swoje indywidualne konto, które po zalogowaniu do portalu rekrutacyjnego będzie widoczne na Twoim profilu.

Podpisujesz kontrakt z Uczelnią (stacjonarne pdf , niestacjonarne pdf), będącym umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią.

 • Po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego (osobiście lub mailowo gdansk@pja.edu.pl) kontrakt można podpisać:

-         osobiście w dziekanacie,

-         poprosić mailowo o przesłanie Kontraktu w wersji elektronicznej  i odesłać dwie podpisane przez siebie kopie na adres dziekanatu (PJATK ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk).

 

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, Wydział Sztuka Nowych Mediów.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

CISCO

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl