Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Scrum dla początkujących

 

Nazwa kursu SCRUM dla początkujących
Liczba godzin 16
Mnemonik SCRUM-DT

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobem pracy w metodyce SCRUM. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
● Rozpocząć pracę w metodyce SCRUM
● Organizować i prowadzić ceremonie SCRUMowe
● Tworzyć i korzystać ze SCRUMowych artefaktów
● Pełnić SCRUMowe role w zespole Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego kursu można traktować jako wstęp do przygotowania słuchacza do kursów: SCRUM-SM i SCRUM-PO.
Adresaci kursu Studenci, pracownicy i inne osoby, które zamierzają rozpocząć pracę z wykorzystaniem SCRUMa.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk wyGRAmy.co Postdata S.A.
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Maria Lachowicz, wyGRAmy.co
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia  1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK  500 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: Do uzgodnienia;
Realizacja planowana w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty, Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wartości AGILE
· Tradycyjne modele zarządzania
·  Manifest AGILE
2. SCRUMowe podstawy
· Proces
· Ceremonie
· Role
· Artefakty
3. SCRUMowy zespół
· Scrum Master
· Product Owner
· Zespół Deweloperski
4. SCRUM w praktyce
· Praca w sprintach
· Organizacja zespołu
· Backlog produktu
· Historyjki z wymaganiami
· Tablica zespołu
· Planowanie i szacowanie
· Monitorowanie postępu
· Daily Scrum
· Planning
· Grooming
· Review
· RETROspekcja
5. Narzędzia i techniki
· Definition of Done i Definition of Ready
· Wizualizacja
· Prototypowanie
· Planning Poker i Magic Estimation
· Burndown Chart
Opis ćwiczeń Podczas kursu uczestnicy będą realizować wiele ćwiczeń składających się na symulację biznesową, która rozwijać się będzie w miarę postępu kursu. Celem symulacji jest pokazanie, w jaki sposób omawiane metody, techniki, czy narzędzia podnoszą efektywność i organizację pracy. Wszystkie ćwiczenia będą powiązane ze sobą – kolejne ćwiczenia będą następstwem bądź rozwinięciem poprzednich. Ćwiczenia będą rozłożone w miarę równomiernie podczas kursu i będą odpowiadały omawianym kolejno tematom.
Podstawowe środowiska i narzędzia
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK i wyGRAmy.co
Korzyści Dzięki kursowi uczestnicy zyskają:
● sposoby na szybsze dostarczanie produktów lub usług
● techniki szybkiego reagowania na zmiany
● narzędzia do jasnej i czytelnej wizualizacji pracy
● podejście maksymalizujące wartość produktów dla klientów metody skutecznej organizacji pracy zespołu
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Nie dotyczy
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa wiedza z zakresu AGILE Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami i dostarczania produktów (np. software)
Wykaz literatury Źródła:
1. http://wygramy.co/blog/ blog o m.in. AGILE, SCRUM, KANBAN
2. http://www.scrumguides.org/ do pobrania podręcznik SCRUM Guide (również po polsku)
3. https://www.scrum.org/  oficjalna strona z informacjami o SCRUM, testami itp.
4. http://www.poddrzewem.pl/ ważne informacje i blog
5. http://www.agile247.pl/ informacje i aktualności dotyczące AGILE i SCRUM

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl