Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Scrum Master

 

Nazwa kursu SCRUM dla przyszłych Scrum Masterów 
Liczba godzin 16
Mnemonik SCRUM-SM

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie uczestników z rolą Scrum Mastera.
Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
● Rozpocząć pracę jako Scrum Master
● Wdrożyć metodykę SCRUM w zespole
● Rozwijać zespół i organizację
Adresaci kursu Studenci, pracownicy i inne osoby, które zamierzają pełnić rolę Scrum Mastera.
Charakter kursu zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
wyGRAmy.co Postdata S.A.
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Maria Lachowicz, wyGRAmy.co
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia 1650 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 550 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Realizacja: 2 dni po 8 godzin, dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 9.00 – 17.00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wyzwania dla Scrum Mastera
· Złożoność projektów w zmieniającym się otoczeniu
· Empiryzm
· Filary SCRUMa
· SCRUm vs waterfall
2. SCRUMowy framework
· Zależności między rolami
· Iteracje a inkrementy
· Timeboxing w praktyce
· Product Backlog jako narzędzie współpracy z Product Ownerem
· Cel sprintu a jego zakres
· Efektywne prowadzenie ceremonii
3. Scrum Master – służebny lider
· Wartości SCRUMowe
· Poziomy samoorganizacji zespołu
· 4 etapy rozwoju zespołu
· Zarządzanie konfliktem w zespole
· Dysfunkcje zespołu
4. Rozwój roli Scrum Master
· 4 twarze Scrum Mastera (nauczyciel, doradca, coach, mentor)
· Transformacja roli
· Odpowiedzialność Scrum Mastera
5. Wdrażanie SCRUMa
· Rozpoczęcie pracy w SCRUMie
· Rozwijanie SCRUMa w zespole
· SCRUM of SCRUMs
· Skalowanie SCRUMa w organizacji
Opis ćwiczeń Podczas kursu uczestnicy będą realizować wiele ćwiczeń składających się na symulację biznesową, która rozwijać się będzie w miarę postępu kursu. Celem symulacji jest pokazanie, w jaki sposób omawiane metody, techniki, czy narzędzia podnoszą efektywność i organizację pracy.
Wszystkie ćwiczenia będą powiązane ze sobą – kolejne ćwiczenia będą następstwem bądź rozwinięciem poprzednich.
Ćwiczenia będą rozłożone w miarę równomiernie podczas kursu i będą odpowiadały omawianym kolejno tematom.
Podstawowe środowiska i narzędzia
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK i wyGRAmy.co
Korzyści Dzięki kursowi uczestnicy zyskają:
● Umiejętność lepszego wykorzystania SCRUMa w organizacji
● Narzędzia wspierające współpracę w zespole SCRUMowym
● Sposoby efektywnego wykorzystania timeboxów i artefaktów
● Techniki wspierające transparentność i zwiększające przewidywalność
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Nie dotyczy
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa wiedza z zakresu SCRUM (SCRUM-DT).
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami i dostarczania produktów (np. software).
Wykaz literatury Źródła:
1. http://wygramy.co/blog/
blog o m.in. AGILE, SCRUM, KANBAN
2. http://www.scrumguides.org/
do pobrania podręcznik SCRUM Guide (również po polsku)
3. https://www.scrum.org/
oficjalna strona z informacjami o SCRUM, testami itp.
4. http://www.poddrzewem.pl/
ważne informacje i blog
5. http://www.agile247.pl/
informacje i aktualności dotyczące AGILE i SCRUM

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs  
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl