Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Scrum Product Owner

 

Nazwa kursu SCRUM dla przyszłych Product Ownerów
Liczba godzin 16
Mnemonik SCRUM-PO

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie uczestników z rolą Product Ownera. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
● Rozpocząć pracę jako Product Owner
● Zbudować wizję produktu
● Zarządzać Backlogiem Produktu
Adresaci kursu Studenci, pracownicy i inne osoby, które zamierzają pełnić rolę Product Ownera.
Charakter kursu zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk wyGRAmy.co Postdata S.A.
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Maria Lachowicz, wyGRAmy.co
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia  1650 PLN
Cena szkolenia po zniżce Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK  550 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Realizacja: 2 dni po 8 godzin, dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 9.00 – 17.00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty, Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wyzwania dla Product Ownera
· Złożoność projektów w zmieniającym się otoczeniu
· SCRUM vs waterfall
· Ograniczenia „żelaznego trójkąta” (zakres, czas, koszt)
· Zmiana paradygmatu
· Empiryzm
2. Adaptacyjne podejście do tworzenia produktów
· Produkt – SCRUM – Product Owner
· Planowanie wielopoziomowe
· Zależności między rolami
· Iteracje a inkrementy
· Cel sprintu a jego zakres
3. Rola Product Ownera
· Budowanie wizji produktu
· Zarządzanie produktem w kontekście całej organizacji
· Współpraca z klientem
4. Narzędzia Product Ownera
· Persona · Scenariusz
· Wizualizacja
· Narzędzia Design Thinking
5. Zarządzanie wymaganiami
· Zbieranie wymagań
· Analiza wymagań
· User stories
· Zrozumienie kontekstu
· Kryteria akceptacyjne
6. Zarządzanie Backlogiem Produktu
·  Budowa Backlogu Produktu
· Priorytetyzacja
· Model Kano
· Wartość biznesowa
· Mapa user stories
· Planowanie wydań
7. Planowanie i realizacja
· Planowanie i szacowanie
· Monitorowanie postępu
· Inspekcja i adaptacja
· Reagowanie na zmiany
· Przegląd iteracji
8. Inne aspekty
· Dług techniczny
· Częstotliwość wydań
· User Experience
Opis ćwiczeń Podczas kursu uczestnicy będą realizować wiele ćwiczeń składających się na symulację biznesową, która rozwijać się będzie w miarę postępu kursu. Celem symulacji jest pokazanie, w jaki sposób omawiane metody, techniki, czy narzędzia podnoszą efektywność i organizację pracy. Wszystkie ćwiczenia będą powiązane ze sobą – kolejne ćwiczenia będą następstwem bądź rozwinięciem poprzednich. Ćwiczenia będą rozłożone w miarę równomiernie podczas kursu i będą odpowiadały omawianym kolejno tematom.
Podstawowe środowiska i narzędzia
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK i wyGRAmy.co
Korzyści Dzięki kursowi uczestnicy zyskają:
● Umiejętność budowy wizji produktu
● Techniki do efektywnego zarządzania budową i rozwojem produktu
● Sposoby zwiększania wartości produktu
● Narzędzia wspierające pracę Product Ownera
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Nie dotyczy
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa wiedza z zakresu SCRUM (SCRUM-DT). Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami i dostarczania produktów (np. software).
Wykaz literatury Źródła:
1. http://wygramy.co/blog/ blog o m.in. AGILE, SCRUM, KANBAN
2. http://www.scrumguides.org/ do pobrania podręcznik SCRUM Guide (również po polsku)
3. https://www.scrum.org/  oficjalna strona z informacjami o SCRUM, testami itp.
4. http://www.poddrzewem.pl/ ważne informacje i blog
5. http://www.agile247.pl/ informacje i aktualności dotyczące AGILE i SCRUM

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl