Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Software Development na przykładzie programowania baz danych Oracle – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Software Developement na przykładzie programowania baz danych Oracle
Liczba godzin 26
Mnemonik

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest przedstawienie pracy developera bazodanowego od momentu otrzymania wymagań poprzez fazę kodowania i unit testów aż do momentu przekazania kodu do fazy testów. Kursanci poznają m.in.
• wiedzę z zakresu programowania w języku PL/SQL na poziomie początkującym.
• sposoby wersjonowania kodu bazodanowego (podejście obiektowe vs stanowe).
• narzędzie do pisania unit testów kodu PL/SQL.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił korzystać z narzędzi do budowania kodu. Kursant pozna zasady pisania poprawnych unit testów i automatyzacji ich. Pozna narzędzia do wdrażania  kodu bazodanowego.
Adresaci kursu Programiści bazodanowi, osoby na co dzień pracujące z bazami danych
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Robert Suski, Acxiom GSC Polska
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4 godzin; Zajęcia praktyczne 22 godzin
Cena szkolenia  1800 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 750 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia;
Realizacja popołudniami (od godz. 16.30) lub w weekendy
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

 

WYMOGI
Treści programowe 1. PL/SQL – wydajny język programowania baz danych Oracle
2. Git jako system kontroli wersji
3. Maven + Jenkins – darmowe i  bardzo konfigurowalne narzędzia do automaty-zacji zadań
4. UTPLSQL – darmowy framework do unit testowania kodu PL/SQL
5. Przygotowanie paczki migracyjnej z uży-ciem FlywayDB
Opis ćwiczeń Uczestnicy uzyskają realne zadanie do rozwiązania w języku PL/SQL. Następnie będą musieli  stworzyć unit testy i zautomatyzować je przy użyciu narzędzi Mavena, Jenkins i frameworka UTPLSQL. Ostatnim krokiem ćwiczeń będzie przygotowanie migracji zmian na środowisko testowe.
Podstawowe środowiska i narzędzia 1. PL/SQL i Oracle
2. GIT
3. Pełniejsze nazwy Jenkins i Maven
4. Pełniejsze nazwy FlywayDB
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia szkolenia
Korzyści Poznanie narzędzi używanych powszechnie w procesach wytwarzania oprogramowania. Poznanie dobrych praktyk pisania unit testów i automatyzacji ich.
Przedstawione na kursie narzędzia są tak bardzo uniwersalne iż dużą część ze zdobytych umiejętności słuchacz będzie mógł w przyszłości w sposób naturalny zaadoptować do dowolnej innej technologii w której wytwarzane jest oprogramowanie.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość SQL, bazy danych Oracle i podstaw algorytmiki.
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury  Literatura podstawowa:
• Oracle PL/SQL Programming 6th Edition, Steven Feuerstein, Bill Pribil
• UTPLSQL manual (http://utplsql.sourceforge.net)
• FlywayDB manual (https://flywaydb.org)

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs Robert.Suski@acxiom.com
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

 

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl