Studium Języków Obcych | PJATK w Gdańsku

Studium Języków Obcych

Głównym celem działalności Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, aby mogli skuteczniej konkurować na rynku pracy oraz efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku nowoczesnej firmy.

Nasz cel realizujemy poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów dostosowanych do poziomu zaawansowania i przyszłych potrzeb studentów.

SKŁAD OSOBOWY SJO PJATK Gdańsk

 

Kierownictwo

mgr Patrycja Kowalak – koordynator lektoratów z ramienia SJO PJATK

porlowska@pja.edu.pl

W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z koordynatorem lektoratów Panią Patrycją Kowalak.


KONTAKT

DYŻURY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W DZIEKANACIE

Imię i nazwisko Dyżury
Patrycja Kowalak wtorki – 12:00 – 13:15
sobota (zjazdy Inf. sem. 2 i 8; SNM sem. 4 i 8) – 12:00 – 13:15
sobota (zjazdy Inf. sem. 4 i 6; SNM sem. 2 i 6) – 14:00 – 15:00

 w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Koordynatorem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak porlowska@pja.edu.pl

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

  • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl