Studium Języków Obcych | PJATK w Gdańsku

Studium Języków Obcych

Głównym celem działalności Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, aby mogli skuteczniej konkurować na rynku pracy oraz efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku nowoczesnej firmy.

Nasz cel realizujemy poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów dostosowanych do poziomu zaawansowania i przyszłych potrzeb studentów.

SKŁAD OSOBOWY SJO PJATK Gdańsk

 

Kierownictwo

mgr Patrycja Kowalak – koordynator lektoratów z ramienia SJO PJATK

porlowska@pja.edu.pl

Lektorzy języka angielskiego

mgr Patrycja Kowalak

porlowska@pja.edu.pl

mgr Marcin Grabowski

m.grabowski@pja.edu.pl

mgr Katarzyna Orłowska

katarzynaorlowska@pja.edu.pl

mgr Barbara Molska

bmolska@pja.edu.pl

mgr Grzegorz Perzyński

gperzynski@pja.edu.pl

mgr Anna Tur-Krużycka

annatur@pja.edu.pl

mgr Hanna Rembowska

hrembowska@pja.edu.pl

mgr Emil Cieślak

ecieslak@pja.edu.pl

mgr Małgorzata Kot

m.kot@pja.edu.pl

Lektor języka hiszpańskiego

mgr Agnieszka Szymianiec

agszymi@pja.edu.pl

Lektor języka norweskiego

mgr Olga Libura

olibura@pja.edu.pl

Lektor języka japońskiego

dr Joanna Zakrzewska

jzakrzewska@pja.edu.pl

Lektor języka szwedzkiego

mgr Elżbieta Zarzycka-Jacewicz

elazarz@pja.edu.pl

W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z koordynatorem lektoratów Panią Patrycją Kowalak porlowska@pja.edu.pl
KONTAKT

DYŻURY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W DZIEKANACIE

Imię i nazwisko Dyżury
Patrycja Kowalak wtorki – 12:00 – 13:15
sobota (zjazdy Inf. sem. 2 i 8; SNM sem. 4 i 8) – 12:00 – 13:15
sobota (zjazdy Inf. sem. 4 i 6; SNM sem. 2 i 6) – 14:00 – 15:00

 w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Koordynatorem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak porlowska@pja.edu.pl

 

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PJATK W GDAŃSKU PDF

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

CISCO

  • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl