Studium Języków Obcych | PJATK w Gdańsku

Studium Języków Obcych

Głównym celem działalności Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, aby mogli skuteczniej konkurować na rynku pracy oraz efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku nowoczesnej firmy.

Nasz cel realizujemy poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów dostosowanych do poziomu zaawansowania i przyszłych potrzeb studentów.

SKŁAD OSOBOWY SJO PJATK Gdańsk

Kierownictwo
mgr Patrycja Kowalak – koordynator lektoratów z ramienia SJO PJATK porlowska@pja.edu.pl
Lektorzy języka angielskiego
mgr Patrycja Kowalak porlowska@pja.edu.pl
mgr Magdalena Kolasa mkolasa@pja.edu.pl
mgr Paweł Marcinkowski pmarcinkowski@pja.edu.pl
mgr Monika Mechlińska-Pauli m.mechlinska@pja.edu.pl
mgr Grzegorz Perzyński gperzynski@pja.edu.pl
mgr Anna Tur-Krużycka annatur@pja.edu.pl
Lektor języka hiszpańskiego
mgr Agnieszka Szymianiec agszymi@pja.edu.pl
Lektor języka norweskiego
mgr Olga Libura olibura@pja.edu.pl
Lektor języka japońskiego
dr Joanna Zakrzewska jzakrzewska@pja.edu.pl
Lektor języka szwedzkiego
mgr Elżbieta Zarzycka-Jacewicz elazarz@pja.edu.pl


KONTAKT

W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z koordynatorem lektoratów Panią Patrycją Kowalak porlowska@pja.edu.pl

DYŻURY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W DZIEKANACIE

Imię i nazwisko Dyżury
Patrycja Kowalak czwartki – 11:30 – 12:30
sobota (zjazdy Inf. sem. 2 i 8; SNM sem. 4 i 8) – 13:15 – 14:30
sobota (zjazdy Inf. sem. 4 i 6; SNM sem. 2 i 6) – 14:00 – 15:15

 w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Koordynatorem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak porlowska@pja.edu.pl

 

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PJATK W GDAŃSKU PDF

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

CISCO

  • © 2017 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl