Studium Języków Obcych | PJATK w Gdańsku

Studium Języków Obcych

Głównym celem działalności Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, aby mogli skuteczniej konkurować na rynku pracy oraz efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku nowoczesnej firmy.

Nasz cel realizujemy poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów dostosowanych do poziomu zaawansowania i przyszłych potrzeb studentów.

SKŁAD OSOBOWY SJO PJATK Gdańsk

 

Kierownictwo

mgr Patrycja Kowalak – koordynator lektoratów z ramienia SJO PJATK

porlowska@pja.edu.pl

W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z koordynatorem lektoratów Panią Patrycją Kowalak.


KONTAKT

DYŻURY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W DZIEKANACIE

Imię i nazwisko Dyżury
Patrycja Kowalak wtorki – 11:15 – 13:15
piątek – 11:30 – 13:00
w celu uzgodnienia terminu spotkania proszę kontaktować się z Koordynatorem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak (pkowalak@pjatk.edu.pl)

 w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Koordynatorem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak porlowska@pja.edu.pl

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Zapisy na lektorat z języka obcego od 4 semestru – studia stacjonarne 2018r.

Szanowni Państwo,
Po 3 semestrze istnieje możliwość wyboru nowego lektoratu z języka obcego. Proponujemy Państwu lektorat spośród następujących języków: język angielski – kontynuacja, język hiszpański, język szwedzki i język rosyjski. Proszę dokonać wyboru poprzez uzupełnienie formularza do dnia 30.11.2018r. Warunkiem koniecznym do utworzenia grupy z nowym językiem obcym jest min. 12 osób na wydziale Informatyki i min. 15 osób na wydziale Sztuki Nowych Mediów. W razie pytań bardzo proszę kontaktować się z kierownikiem Studium Języków Obcych Panią Patrycją Kowalak (pkowalak@pjwstk.edu.pl)

LINK DO FORMULARZA ZAPISÓW

Szanowni Studenci,
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych.
Olimpiada jest coroczną, dwuetapową imprezą, w której przyszli inżynierowie z całej Polski współzawodniczą w znajomości języka angielskiego. Patronat honorowy nad Olimpiadą corocznie obejmują: JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania oraz Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a liczni sponsorzy zapewniają wartościowe i atrakcyjne nagrody dla laureatów.
 
Etap I - test pisemny wewnątrzuczelniany na terenie PJATK – 7.12.2018r. (piatek), godz. 15:15-17:15
.
ZAPISY do 23.11.2018r. do godz. 00:00.
 .
Zapisz się na Olimpiadę wypełniając FORMULARZ
Etap II (na terenie Politechniki Poznańskiej)
Eliminacje pisemne – 10.05.2019r. (piatek), godz. 12:00
Eliminacje ustne – 10.05.2019r. (piatek), od godz. 15:15
Prezentacje (10 studentów z najwyższą liczba punktów po eliminacjach pisemnych i ustnych) – 11.05.2019r. (sobota), godz. 9:30

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl