Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

UX Skills dla studentów – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu UX Skills dla studentów
Liczba godzin 8
Mnemonik UXS

 

OPIS
Założenia i cele Kurs stanowi wprowadzenie do projektowania doświadczeń (ang. Experience design) przy tworzeniu produktów IT, które powinny być zorientowane na użytkownika. Przekazuje w sposób praktyczny
• Pokazanie sylwetek specjalistów w obszarach UX
• Inspiracja projektami z zakresu UX
• Wprowadzenie do procesu projektowego stosowanego w ogranizacjach
• Wiedza i umiejętności w zakresie projektowania UX, ale także makietowania koncepcji rozwiązań jak i projektowania interfejsów
Adresaci kursu Studenci, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zawodzie UX Designera lub UX Researchera (badacza). Specjaliści tacy są kluczowi w procesie wytwarzania produktów skupionych wokół ludzkich problemów
i potrzeb.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu Mariusz Muraszko
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 2 godzin; Zajęcia praktyczne 6 godzin
Cena szkolenia dla studentów PJATK
 350 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Realizacja: jeden dzień
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Zamknięty – tylko dla studentów

 

WYMOGI
Treści programowe Forma zajęć zawiera w sobie przeplatane formy warsztatowe z teorią
Opis ćwiczeń Zajęcia obudowane są wokół proces projektowego stosowanego w codziennej pracy w wielu organizacjach (między innymi w Google).
Odkrywanie – część 1
Wierzymy, że jest to kluczowa faza każdego projektu. Od tego jak dobrze poznamy problemy i potrzeby użytkownika zależy końcowy efekt naszych prac. Poznasz metody i narzędzia pomocna w odkrywaniu potrzeb. Dowiesz się, jak z natłoku informacji wybierać te istotne z punktu widzenia odbiorcy. Nie podejmujmy kolejnych decyzji projektowych bazując na złych założeniach.
Definiowanie problemów – część 2
Jaki problem chcemy rozwiązać? To pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi tego dnia. Oddzielamy fakty od hipotez, syntezujemy informacje zdobyte w fazie Odkrywania. Zastanówmy się, który kierunek przyniesie największą wartość dla odbiorcy i biznesu. Stwórzmy wizję i strategię naszych działań, do których realizacji będziemy konsekwentnie dążyć.
Ideacja – część 3
Zaczynamy tworzyć i proponować rozwiązania. Na razie, są to głównie idee i koncepcje, ale nie dajcie się zwieść! Będzie bardzo intensywnie. Dzięki sprawdzonym metodom i technikom wyciśniemy ostatki kreatywności, pokazując jednocześnie, że dobre pomysły nie muszą być dziełem przypadku. Zakończymy masą pomysłów i trudną decyzją o tym, które z nich wybrać do realizacji.
Prototypowanie – część 4
Esencja pracy projektanta. Pokornie zakładamy, że każdy, pozornie najbardziej dopracowany pomysł, to tylko eksperyment. Jedynie stworzenie modelu, mającego odzwierciedlić docelowe rozwiązanie, da nam pogląd o ostatecznym kształcie naszego produktu lub usługi. Nieważne czy w formie papierowych szkiców, gotowych interfejsów, czy scenariuszy zachowań – tu ważne jest dostarczenie materiału gotowego do testów z użytkownikiem. Poznasz sposoby prototypowania koncepcji, bez poświęcania masy czasu na ich wytworzenie
Testowanie – część 5
Etap wstrzymujący dech w piersi niejednego projektanta. To tu zderzamy nasz prototyp z odbiorcą. Czego możemy oczekiwać? Czasami konstruktywnych uwag, czasami negatywnej weryfikacji całej idei. Ważne, by traktować ten etap jako bazę kolejnych usprawnień i iteracji. Tylko w ten sposób dojdziemy do perfekcji. Budowanie skutecznych produktów to proces ciągłego doskonalenia. Stale weryfikujmy swoje założenia. Tego dnia dowiesz się jak testować swoje prototypy, jak w ustrukturyzowany sposób zbierać insight’y
i komunikować je zespołowi.
Podstawowe środowiska i narzędzia
Warunki zaliczenia Udział w zajęciach warsztatowych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Określenie drogi i kierunku rozwoju w branży IT w obszarach projektowych i badawczych.
Poznanie metod i narzędzi projektowych – praktycznie wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.
Inspiracja
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca Znajomość obszarów projektowych – IT
Wykaz literatury A Project Guide to UX Design – Carolyn Chandler
This is service design thinking  – Marc Stickdorn and Jakob Schneider”

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik,
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl