PJATK w Gdańsku - Wydział Informatyki - Studia Informatyczne Gdańsk | PJATK w Gdańsku

Wydział Informatyki

 

O wydziale 169 x 51Sylwetka absolwenta 169 x 51O kierunku informatyka 169x51Specjalizacje 169x51

 

Program studiów 169x51Specyfikacja studiow 169x51Rekrutacja 169x51SzkoleniaDlaczego warto nam zaufac 169x51

O wydziale


Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku
oferuje inżynierskie studia I stopnia:

  • stacjonarne  – studia dzienne trwające 7 semestrów,
  • niestacjonarne – studia zaoczne trwające 8 semestrów.

Ponadto w swojej ofercie posiada szeroką ofertę szkoleń informatycznych

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się przez 5 dni w tygodniu (pon-pt), natomiast zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (so-nd).

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej. Ponadto wydział oferuje szeroki wachlarz szkoleń informatycznych, m.in.: LPIC, Cisco i Adobe.

Po obronie pracy inżynierskiej i uzyskaniu dyplomu, absolwenci studiów inżynierskich Wydziału Informatyki w Gdańsku mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie (także w wygodnym trybie internetowym – Student pracuje zdalnie na platformie edukacyjnej www i zobowiązany jest przyjechać na Uczelnię do Warszawy, tylko aby wziąć udział w sesjach egzaminacyjnych oraz niektórych zajęciach konsultacyjnych i laboratoryjnych).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka w PJATK są przygotowani do pracy w charakterze od programisty do projektanta. Mogą pracować również w działach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją systemów (systemy baz danych, sieci komputerowe), jak i związanych przede wszystkim z wytwarzaniem oprogramowania (aplikacje internetowe, B2B, bazy danych, systemy eksperckie i multimedialne).

Absolwenci PJATK w Gdańsku gotowi są do pracy na każdym z etapów procesu wytwarzania rozwiązań IT, wykazują się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, analizy wymagań, projektowania i programowania aplikacji. Przygotowanie z zakresu podstaw informatyki i jej kontekstu społecznego umożliwia uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

 

 

O kierunku Informatyka

Studia informatyczne dają absolwentom szansę na udział w kształtowaniu przyszłości. Specjaliści IT są wyjątkowo poszukiwaną kategorią pracowników na rynku pracy, co wiąże się z ponadprzeciętnymi zarobkami. Inżynierowie informatycy są i będą w centrum tych zmian, pozostając najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Wybór studiów i zawodu informatyka jest dobrą inwestycją, ale i wyzwaniem. Jednym z wyzwań stojących przed absolwentami jest konieczność przystosowania się do dużego tempa zmian technologicznych. Studenci Wydziału Informatyki w PJATK w Gdańsku przygotowywani są do tych wyzwań poprzez łączenie udziału w zajęciach ogólnoakademickich z praktycznymi oraz rozszerzoną na cały czas trwania studiów ofertę zajęć z języków obcych. Nauka przedmiotów praktycznych prowadzona jest we współpracy z przemysłem – ponad 20% wykładowców to praktycy. Istotną rolę w ocenie pracy dyplomowej odgrywa analiza społecznych skutków przedsięwzięcia oraz jego potencjału komercyjnego.

Zaletą tego kierunku jest szeroki wachlarz dyscyplin informatycznych, w których można się doskonalić – od zagadnień sprzętowych, przez tworzenie oprogramowania i systemów zintegrowanych aż po zarządzanie projektami IT. Warto podkreślić, że istotnym elementem kształcenia jest też przygotowanie do założenia i prowadzenia własnych przedsięwzięć biznesowych.

W czasie studiów studenci korzystają z dobrze wyposażonych laboratoriów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania (Microsoft, Oracle, Sparx, Adobe), mają też możliwość zrobienia profesjonalnych kursów i zdobycia certyfikatów (m. in. CISCO CCNA, Adobe, Blender).

Studenci Wydziału korzystają z praktyk i staży w uznanych firmach Pomorza, duża waga nadawana jest też umiejętności samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym –  przygotowaniu studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.

Specjalizacje

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz zaczynają poznawać nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, .NET, Scala), baz danych oraz projektowania. Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji. Dotychczas najczęściej wybieranymi specjalizacjami były:

• Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych,
• Grafika i Multimedia,
• Inżynieria Gier Komputerowych,
• Aplikacje Internetowe
• Systemy i Sieci komputerowe,
• Informatyka Biznesowa.

Program studiów


Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów. Realizacja planu w konkretnym roku akademickim może się nieznacznie różnić od przedstawionego materiału (np. w związku z wyjazdem wykładowcy na staż naukowy).
RAMOWY PLAN STUDIÓW

 

Specyfikacja studiów

Studia inżynierskie przykładają szczególną uwagę do aspektu praktycznego. Wiąże się to z dużą liczbą zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń, w trakcie których Studenci realizują zadania podobne do tych, z którymi spotkają się w trakcie pracy zawodowej. W trakcie nauki studenci uzyskują kompleksową wiedzę i zdobywają niezbędne umiejętności w zakresie:
• projektowania, konstrukcji i uruchamiania komputerów, mikrokomputerów oraz systemów wbudowanych (w tym systemów czasu rzeczywistego), a także rozwiązań opartych o platformę Android,
• projektowania i uruchamiania sieci komputerowych (w tym przemysłowych sieci dużej skali, sieciowych baz danych i hurtowni danych),
• projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji,
• projektowania i konstrukcji systemów sterowania,
• projektowania rozwiązań opartych o zaawansowane metody informatyczne (algorytmy genetyczne, logika rozmyta, sieci neuronowe),
• budowania systemów i rozwiązań opartych o zaawansowaną grafikę i multimedia (zwłaszcza technologie 3D),
• tworzenia profesjonalnych serwisów sieciowych, opartych o technologie HTML/PHP, Java i Flash.

Rekrutacja

Jedynym warunkiem dopuszczenia do rekrutacji jest legitymowanie się świadectwem maturalnym.

Procedura rekrutacji składa się z 3 kroków:
Założenie Profilu Rekrutacyjnego  Kandydat zakłada profil na portalu e-Rekrutacja (https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/). Dzięki temu można będzie sprawdzać swój status on-line.

Skompletowanie dokumentów  Kandydat przekazuje wymagane dokumenty (świadectwo maturalne, podanie o przyjęcie na studia, kopia dowodu osobistego i zdjęcia).

Podpisanie kontraktu  Kandydat zapraszany jest na podpisanie Kontraktu (dopiero w tym momencie Uczelnia pobiera opłatę wpisową) i staje się Studentem PJATK.

portal rekrutacji

Szkolenia IT

Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku uruchamia nowe szkolenia z zakresie IT.
Łącznie oferujemy ponad 30 różnych szkoleń z zakresu IT.

Oferta obejmuje m. in. szkolenia z zakresu:
- Analizy biznesowej
- Baz danych
- Sieci i Systemów komputerowych
- Edytorów i narzędzi
- Grafiki komputerowej
- Programowania Web
- Programowania
- Metodyki wytwarzania

Ponadto na Wydziale działa Akademia CISCO.

Szczegółowe informacje i opisy kursów zamieszczone są w zakładce SZKOLENIA
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla zorganizowanej grupy słuchaczy.

Dlaczego warto nam zaufać?


Czego uczymy?

▶ Program skoncentrowany na realizacji zajęć praktycznych, prowadzonych przez pracowników pomorskich firm IT,
▶ Obszary i zakres nauczania opracowane we współpracy z wiodącymi na rynku firmami IT,
W nauczaniu kładziemy nacisk na: programowanie (C++, Java, SQL), technologie Internetu (Java, .NET) oraz nowoczesne platformy operacyjne (Linux, Windows i Android),
▶ Kursy z języka japońskiego oraz zajęcia poświęcone historii i kulturze Japonii.

Nauka i rozwój
▶ Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy,
▶ Wzmacnianie u studentów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
▶ Możliwość rozwoju w kołach naukowych,
▶ Szeroka oferta praktyk studenckich w firmach partnerskich.

A także:
▶ Specjalna oferta dla studentów PJATK w ramach certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne),
▶ Stypendia dla najlepszych studentów,
▶ Wymiany międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+.

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl