PJATK w Gdańsku - kierunek GRAFIKA, Sztuka Nowych Mediów | PJATK w Gdańsku

Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA)

 

O wydziale 169 x 51Sylwetka absolwenta 169 x 51O kierunku grafika 169x51Specjalizacje 169x51

 

Program studiów 169x51Specyfikacja studiow 169x51Rekrutacja 169x51Kurs rysunku 169 x 51Dlaczego warto nam zaufać 169x51

O wydziale


Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku na kierunku GRAFIKA
oferuje licencjackie studia I stopnia:

 • stacjonarne – studia dzienne trwające 6 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne trwające 8 semestrów.

Ponadto w swojej ofercie posiada:

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się przez 5 dni w tygodniu (pon-pt), natomiast zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (so-nd).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego.

Po obronie pracy licencjackiej i uzyskaniu dyplomu, absolwenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie.

4

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku Grafika w PJATK to osoby, które cechuje zarówno wysokiej jakości warsztat artystyczny, jak i znajomość najnowszych narzędzi sztuki cyfrowej. Takie kwalifikacje zapewnia naszym Studentom bogaty program zajęć związany z tradycyjnym tokiem studiów artystycznych oraz nowoczesny zestaw zajęć związany z technikami informatycznymi.

W ten sposób osoby kończące Wydział Sztuki Nowych Mediów cechuje:

 • rozległa, interdyscyplinarna wiedza z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii,
 • znajomość teorii i praktyczne umiejętności warsztatowe w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych (zwłaszcza komunikacji wizualnej, rysunku i malarstwa),
 • doskonała praktyczna umiejętność stosowania narzędzi komputerowych (zwłaszcza pakietu Adobe),
 • znajomość zagadnień związanych z reklamą i szeroko pojętymi mediami cyfrowymi.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz na ich efektywną realizację. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie grafiki 2D, interaktywnej, fotografii, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów użytkownika.

Taki profil studiów pozwala na bardzo dobre przygotowanie do pracy: w agencjach reklamowych, mediach, telewizji, firmach świadczących usługi informatyczne i internetowe, filmie itp.

O kierunku Grafika

Projektowanie Graficzne jest ważnym elementem organizującym i opisującym rzeczywistość. Jako istotny element reklamy, marketingu i sztuki jest powszechnie obecne w życiu społeczeństwa. Graficy projektanci od wielu lat są pożądani do kreowania rzeczywistości. Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin artystycznych i informatycznych. Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z przedmiotów plastycznych jak i obsługi programów komputerowych (Adobe, Maya, Blender, Unity, itp.).

Przedmioty komputerowe i informatyczne prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, zawierają elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, podstawy obsługi komputerów, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźbę, fotografię, grafikę projektową i warsztatową. Wybrane prace studentów można zobaczyć w galerii na stronie PJATK w Gdańsku lub na uczelnianych korytarzach. Zapraszamy do oglądania.

Specjalizacje

Pracownia Licencjacka – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. W ramach prac dyplomowych na kierunku Grafika powstają projekty obejmujące różnorodne działania graficzne:

 • ilustrację,
 • identyfikację wizualną,
 • projekty graficzne na potrzeby web designu (strony internetowe),
 • multimedia (gry komputerowe i animacje),
 • projektowanie graficzne do celów wydawniczych (etykiety, opakowania, wydawnictwa książkowe, plakaty).

Program studiów

Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów. Realizacja planu w konkretnym roku akademickim może się nieznacznie różnić od przedstawionego materiału (np. w związku z wyjazdem wykładowcy na staż naukowy).
PROGRAM STUDIÓW

Specyfikacja studiów

Wydział Sztuki Nowych Mediów kształci Studentów na kierunku GRAFIKA i jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata XXI wieku. Profil kształcenia zapewnia Studentom łączenie artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz doskonałych umiejętności wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych.

Dzięki takiej koncepcji programu realizowanego na uczelni, nasi absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

W zakresie sztuk plastycznych PJATK przywiązuje dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego Studenci zapoznają się dogłębnie z technikami wypowiedzi bazującymi na rysunku, malarstwie, fotografii, grafice warsztatowej i multimedialnej.

Przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: podstawy informatyki, praktyczne wykorzystanie narzędzi i technologii informatycznych, multimedia (w tym: animacja komputerowa), oraz modelowanie trójwymiarowe. Istotnym fragmentem nauczania jest także praktyczne poznanie sprzętu i oprogramowania użytkowego, służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz zastosowań DTP (desktop publishing).

W zależności od wybranego obszaru specjalizacji, wiedza informatyczna może także zostać uzupełniona o inne, zaawansowane techniki przetwarzania multimediów, inżynierię projektów oraz bazy danych. Uzupełnieniem form komunikacji wizualnej jest wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki oraz praktyki marketingu. Ćwiczenia praktyczne doskonalą zdolności obrazowania, modelowania i kompozycji, z użyciem warsztatu rysunkowego, graficznego, fotografii, sprzętu wideofonicznego, instrumentów muzycznych i komputera.

Rekrutacja

Jedynym warunkiem dopuszczenia do rekrutacji jest legitymowanie się świadectwem maturalnym.

Procedura rekrutacji składa się z 4 kroków:
Założenie Profilu Rekrutacyjnego Kandydat zakłada profil na portalu e-Rekrutacja (https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/). Dzięki temu można będzie sprawdzać swój status on-line.

Rozmowa kwalifikacyjna – W procesie rekrutacji na Grafikę odbywa się dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna (teczka z portfolio kandydata – malarstwo, rysunek, fotografia, grafika komputerowa, etc.). Więcej informacji na ten temat oraz terminy w zakładce rekrutacja pod poniższym linkiem – REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA

Skompletowanie dokumentów Kandydat przekazuje wymagane dokumenty (świadectwo maturalne, podanie o przyjęcie na studia, kopia dowodu osobistego i zdjęcia).

Podpisanie kontraktu Kandydat zapraszany jest na podpisanie Kontraktu (dopiero w tym momencie Uczelnia pobiera opłatę wpisową) i staje się Studentem PJATK.

portal rekrutacji

Kurs rysunku

Kurs przygotowujący na kierunek Grafika z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na warsztaty przygotowujące do studiów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK.

Kurs pozwala poznać podstawy rysunku, malarstwa i kompozycji niezbędne do rozwijania umiejętności młodego grafika. W czasie zajęć poznają Państwo podstawy technik malarskich i rysunkowych. Na koniec kursu możliwe będzie przygotowanie portfolio lub teczki zawierającej prace powstałe w czasie kursu. Zachęcamy do udziału również osoby, które mają chęć poszerzenia swojej wiedzy w zakresie podstaw sztuk pięknych.

Więcej informacji na stronie kursu – https://gdansk.pjwstk.edu.pl/kursrysunku/

Dlaczego warto nam zaufać?

Program skoncentrowany na realizacji zajęć praktycznych,
▶ Profesjonalne pracownie: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki projektowe i warsztatowej,
▶ Kursy z języka japońskiego oraz zajęcia poświęcone historii i kulturze Japonii,
▶ Wzmacnianie u studentów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
▶ Szeroka oferta praktyk studenckich w firmach partnerskich,
▶ Stypendia dla najlepszych studentów,
▶ Wymiany międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+,
▶ Możliwość rozwoju w kołach naukowych.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kursy Linux LPI

 • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl