Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) | PJATK w Gdańsku

Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA)

MarcinOleksak 1Wydział Sztuki Nowych Mediów

kształci Studentów na kierunku GRAFIKA i jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata XXI wieku. Profil kształcenia zapewnia Studentom łączenie artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz doskonałych umiejętności wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych.

Dzięki takiej koncepcji programu realizowanego na uczelni, nasi absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

W zakresie sztuk plastycznych PJATK przywiązuje dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego Studenci zapoznają się dogłębnie z technikami wypowiedzi bazującymi na rysunku, malarstwie, fotografii, grafice warsztatowej i multimedialnej.

Przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: podstawy informatyki, praktyczne wykorzystanie narzędzi i technologii informatycznych, multimedia (w tym: animacja komputerowa), oraz modelowanie trójwymiarowe. Istotnym fragmentem nauczania jest także praktyczne poznanie sprzętu i oprogramowania użytkowego, służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz zastosowań DTP (desktop publishing).

W zależności od wybranego obszaru specjalizacji, wiedza informatyczna może także zostać uzupełniona o inne, zaawansowane techniki przetwarzania multimediów, inżynierię projektów oraz bazy danych. Uzupełnieniem form komunikacji wizualnej jest wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki oraz praktyki marketingu. Ćwiczenia praktyczne doskonalą zdolności obrazowania, modelowania i kompozycji, z użyciem warsztatu rysunkowego, graficznego, fotografii, sprzętu wideofonicznego, instrumentów muzycznych i komputera.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent PJATK to osoba, którą cechuje zarówno wysokiej jakości warsztat artystyczny, jak i znajomość najnowszych narzędzi sztuki cyfrowej. Takie kwalifikacje zapewnia naszym Studentom bogaty program zajęć związany z tradycyjnym tokiem studiów Akademii Sztuk Pięknych, oraz nowoczesny zestaw zajęć związany z technikami informatycznymi.

W ten sposób osoby kończące wydział Sztuki Nowych Mediów cechuje:

  • rozległa, interdyscyplinarna wiedza z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii
  • znajomość teorii i praktyczne umiejętności warsztatowe w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych (zwłaszcza komunikacji wizualnej, rysunku i malarstwa)
  • doskonała praktyczna umiejętność stosowania narzędzi komputerowych (zwłaszcza pakietu Adobe)
  • znajomość zagadnień związanych z reklamą i szeroko pojętymi mediami cyfrowymi

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz na ich efektywną realizację. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie grafiki statycznej, interaktywnej, fotografii, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów użytkownika.

Taki profil studiów pozwala na bardzo dobre przygotowanie do pracy: w agencjach reklamowych, mediach, telewizji, firmach świadczących usługi informatyczne i internetowe, filmie itp.

portal rekrutacji

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kursy Linux LPI

  • © 2017 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl