PJATK w Gdańsku - kierunek GRAFIKA, Sztuka Nowych Mediów | PJATK w Gdańsku

Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA)

 

O wydziale 169 x 51Sylwetka absolwenta 169 x 51O kierunku grafika 169x51Specjalizacje 169x51

 

Program studiów 169x51Specyfikacja studiow 169x51Rekrutacja 169x51Kurs rysunku 169 x 51Dlaczego warto nam zaufać 169x51

O wydziale

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. W 2010 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK, jako trzecia uczelnia w Polsce – obok ASP w Warszawie i Krakowie – został członkiem CUMULUS – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze uczelnie artystyczne z całego świata. W 2017 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi SNM PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

 

W 2010 roku powstał Wydział Zamiejscowy Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku. Kierunek GRAFIKA oferuje licencjackie studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim  w trybie:

 • stacjonarnym – studia dzienne trwające 6 semestrów,
 • niestacjonarnym – studia zaoczne trwające 8 semestrów.

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się przez 5 dni w tygodniu (pon-pt), natomiast zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (so-nd).

 

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

 • w zakresie sztuk plastycznych – studenci poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;
 • grafiki – program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;
 • informatyki – studenci otrzymują wiedzę i umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego.

Po obronie pracy licencjackiej i uzyskaniu dyplomu, absolwenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie.

 

4

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów na kierunku Grafika w PJATK to osoby, które cechuje zarówno wysokiej jakości warsztat artystyczny, jak i znajomość najnowszych narzędzi sztuki cyfrowej. Takie kwalifikacje zapewnia naszym studentom bogaty program zajęć związany z tradycyjnym tokiem studiów artystycznych oraz nowoczesny zestaw zajęć związany z technikami komputerowymi.

Osoby kończące Wydział Sztuki Nowych Mediów cechuje:

 • wiedza z zakresu historii sztuki, historii kultury, estetyki oraz filozofii,
 • warsztat w zakresie sztuk plastycznych (kompozycji, malarstwa, rysunku, rzeżby, fotografii, animacji, kaligrafii)
 • znajomość teorii i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania graficznego i obszarów pokrewnych (zwłaszcza komunikacji wizualnej)
 • doskonała umiejętność stosowania narzędzi komputerowych
 • znajomość zagadnień związanych z reklamą i szeroko pojętymi mediami cyfrowymi ( multimedia)

Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz na ich efektywną realizację. Zaproponowany profil kształcenia daje naszym absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie projektowania graficznego 2D i 3D.

Taki profil studiów pozwala na bardzo dobre przygotowanie do pracy: w agencjach reklamowych, mediach, telewizji, firmach świadczących usługi informatyczne i internetowe itp.

 

O kierunku Grafika

Projektowanie Graficzne jest ważnym elementem organizującym i opisującym rzeczywistość. Jako istotny element reklamy, marketingu i sztuki jest powszechnie obecne w życiu społeczeństwa. Graficy projektanci od wielu lat są pożądani do kreowania rzeczywistości. Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin artystycznych i informatycznych. Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z przedmiotów plastycznych jak i obsługi programów komputerowych.

Przedmioty cyfrowe prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, zawierają elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, podstawy obsługi komputerów, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźbę, fotografię, grafikę projektową i warsztatową. Wybrane prace studentów można zobaczyć w galerii na stronie PJATK w Gdańsku lub siedzibie uczelni.

 

Wystawy i wydarzenia artystyczne zrealizowane pod opieką naukową / kuratorstwem Dydaktyków Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku

Szczegółowe informacje o wymienionych wydarzeniach znajdują się pod podanym niżej linkiem na stronie uczelni:

gdansk.pja.edu.pl/wystawy-i-wydarzenia-artystyczne/

 

 

Specjalizacje

Pracownia Licencjacka – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. W ramach prac dyplomowych na kierunku Grafika powstają projekty obejmujące różnorodne działania graficzne:

 • artystyczną grafikę warsztatową i cyfrową,
 • ilustrację,
 • identyfikację wizualną,
 • projekty graficzne na potrzeby web designu (strony internetowe),
 • multimedia (gry komputerowe i animacje),
 • projektowanie graficzne do celów wydawniczych (etykiety, opakowania, wydawnictwa książkowe, plakaty).

 

Program studiów

Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów.


PROGRAM STUDIÓW


Specyfikacja studiów

Wydział Sztuki Nowych Mediów kształci studentów na kierunku GRAFIKA i jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata XXI wieku. Profil kształcenia zapewnia studentom łączenie artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz doskonałych umiejętności wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych.

Dzięki takiej koncepcji programu realizowanego na uczelni, nasi absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

W zakresie sztuk plastycznych PJATK przywiązuje dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego studenci zapoznają się dogłębnie z technikami wypowiedzi bazującymi na rysunku, malarstwie, fotografii, grafice warsztatowej i multimedialnej.

Przedmioty komputerowe zawierają elementy z takich dziedzin jak: podstawy informatyki, wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych, multimedia (w tym: animacja komputerowa) oraz modelowanie trójwymiarowe.

Ćwiczenia praktyczne doskonalą zdolności obrazowania, modelowania i kompozycji, z użyciem warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego, fotograficznego, i komputerowego.

 

Rekrutacja

Procedura rekrutacji:


https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/

REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA

portal rekrutacji

Kurs rysunku

Kurs przygotowujący na kierunek Grafika z zakresu rysunku i malarstwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na warsztaty przygotowujące do studiów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK podczas których kandydat zapoznaje się z podstawami rysunku i malarstwa i ma możliwość skompletować teczkę zawierającą prace konieczne do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zachęcamy do uczestnictwa.

https://gdansk.pjwstk.edu.pl/kursrysunku/

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Program skoncentrowany na realizacji zajęć artystycznych,
▶ Profesjonalne pracownie: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki projektowej i warsztatowej,
▶ Kursy z języka japońskiego oraz zajęcia poświęcone historii i kulturze Japonii,
▶ Wzmacnianie u studentów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
▶ Szeroka oferta praktyk studenckich w firmach partnerskich,
▶ Stypendia dla najlepszych studentów,
▶ Wymiany międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+,
▶ Możliwość rozwoju w kołach naukowych.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kursy Linux LPI

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl