Wybory do Samorządu Studentów PJWSTK Gdańsk | PJATK w Gdańsku

Wybory do Samorządu Studentów PJWSTK Gdańsk

Co to jest Samorząd Studentów PJWSTK Gdańsk?

Samorząd Studencki to niezwykle ważny organ Uczelni. Jest reprezentantem ogółu Studentów, pełni niezwykle istotną rolę w życiu PJWSTK. To właśnie dzięki Samorządowi Studenci mają najlepszą okazję walczyć o realizację swoich oczekiwań i potrzeb! W 2011 roku gdański oddział PJWSTK organizuje pierwsze wybory do tego ciała – warto skorzystać z tej szansy!

Twój udział w Samorządzie może być dwojaki.
Po pierwsze, możesz skorzystać z czynnego prawa wyborczego i zadecydować, kto będzie Cię reprezentował. Wybory są tajne i wolne od partii, nacisków i polityki :-)
Po drugie, możesz skorzystać z prawa biernego i zgłosić swoją kandydaturę! Możesz stać się członkiem Samorządu! Wystarczy wysłanie maila i… pozyskanie wyborców :-)

 

Dlaczego warto zgłosić swoją kandydaturę?

1. Możliwości
Dzięki przyznawanemu przez JM Rektora budżetowi, Samorząd może organizować imprezy studenckie, wyjazdy integracyjne i inne imprezy, na które potrzebne są środki finansowe. To właśnie Samorząd określa potrzeby… a potem zajmuje się wydawaniem pieniędzy :-)

2. Udział w zarządzaniu
Statut Uczelni daje Samorządowi prawo do wpływu na los Uczelni. Przedstawiciele Studentów wchodzą w skład Rad Wydziałów, stanowiąc nie mniej niż 20% jej składu. Warto podkreślić, ze to właśnie Rada Wydziału podejmuje najważniejsze decyzje: ustala ogólne kierunki działalności, ustala programy nauczania, dokonuje oceny procesu kształcenia itd.

3. Kontrola
Samorząd Studencki ma istotny głos w ocenie wszystkiego tego, co dzieje się na uczelni – potrzeb, rozwoju, dydaktyków itp. Prawo to zapewnia mu Statut PJWSTK. Przykładowo, nakłada on na Rady Wydziału obowiązek zasięgania opinii Samorządu w sprawie planów studiów i programów nauczania! Już sam ten fakt pokazuje, że znaczenie Samorządu w PJWSTK jest bardzo poważne.

4. Doświadczenie
Praca w Samorządzie to ciekawe doświadczenie, które może stać się cennym punktem w Twoim CV. Pracodawcy doceniają osoby aktywne, które już podczas studiów wyróżniały się zdolnościami organizacyjnymi.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ I SPRÓBUJ SWOICH SIŁ W PRACY SAMORZĄDU.

 

Wybory do Samorządu PJWSTK Gdańsk “w pigułce”:

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza ustalona przez Samorząd PJWSTK (ogólny organ w Warszawie)

2. Każdy Student ma prawo głosować i ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.

3. Formę i zasady wyborów określa tzw. Ordynacja Wyborcza PJWSTK.

4. W pierwszej kadencji Samorząd będzie liczył trzech członków. Ich rolą będzie m.in. ustanowienie liczebności i reguł działania w przyszłym okresie.

5. Termin zgłoszeń kandydatów upływa 15 maja 2011

6. Wybory (głosowanie) przeprowadzane są w dniach 16-30 maja 2011

7. Ogłoszenie wyników 31 maja 2011

 

Warto zajrzeć:

Ordynacja Wyborcza do Samorządu (ma tylko 5 punktów mieści i się na jednej stronie A4 :-))

Postanowienie Samorządu PJWSTK o powołaniu Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisji Wyborczej w sprawie terminarza wyborczego

http://samorzad.pjwstk.edu.pl – strona Samorządu Uczelni w Warszawie

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl