Zdolni z Pomorza - warsztaty tematyczne | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – warsztaty tematyczne

zdolni-nowi

loga na stronę

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

aktuanościo projekcie

do pobrania

kontakt

 

spotkania akademickiewarsztaty tematyczneopieka mentorskaE-Learning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy przyjemność poinformować, że w projekcie „Zdolni z Pomorza-PJATK” planujemy uruchomienie warsztatów tematycznych.

Jest to nowa forma wsparcia, skierowana do grup uczniowskich, które chciałyby przekuć własne zainteresowania naukowe z dziedziny informatyki w swój autorski projekt naukowy.

Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie z województwa pomorskiego, bardzo zachęcamy również uczniów będących pod opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były wcześniej realizowane na potrzeby innego konkursu.

Zwycięskie zespoły zostaną wyłonione przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Informatyki PJATK w Gdańsku.

Wnioski aplikacyjne (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wysłać w wersji elektronicznej (format pdf.) na adres: mkobylinska@pjwstk.edu.pl, do dnia 16.10.2019 r. 

Propozycje projektów uczniowskich muszą zawierać w szczególności następujące informacje:

1) temat projektu, opis projektu i jego planowane efekty (np. publikacja naukowa, algorytm, prototyp urządzenia itp.),

2) skład osobowy zespołu i opis jego doświadczeń (udział w olimpiadach wiedzy, kółkach naukowych, zrealizowane projekty naukowe itp.),

3) wstępny harmonogram realizacji projektu (musi obejmować okres do 31.12.2019 r.),

4) wstępny budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach materiałów i wyposażenia, jak również wskazanie zakresu oczekiwanego wsparcia ze strony PJATK (kwota do 4 000,00 zł – o zasadności kosztów decyduje Komisja i opiekunowie zespołów projektowych).

Najciekawsze projekty, które zostaną skierowane do realizacji otrzymają opiekuna spośród pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów PJATK.

W trakcie fazy realizacyjnej projektów uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach i warsztatach (3 zjazdy weekendowe w PJATK w Gdańsku). Część z zajęć będzie związana z tematyką uczniowskich projektów naukowych.

Planujemy także zorganizowanie zajęć dodatkowych z doradcą zawodowym i specjalistą od praw własności intelektualnej. To właśnie w trakcie tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przekonania się, że sukces projektu naukowego w jednakowym stopniu zależy od poprawnej pracy i komunikacji w grupie, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, jak też od samego świetnego pomysłu. Zajęcia z doradcą ds. praw własności intelektualnej umożliwią uczestnikom zapoznanie się z perspektywami objęcia ochroną prawną rezultatów projektów, czy też pomogą zorientować się w perspektywach komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych.

Po zakończeniu fazy realizacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania przed rówieśnikami swoich wyników na najbliższym spotkaniu akademickim w PJATK.

Warsztaty tematyczne mają za zadanie umożliwić uczniom udział w całym cyklu życia projektu naukowego, od etapu aplikowania o grant badawczy (tak jak do instytucji publicznej, czy prywatnego sponsora), przez fazę realizacyjną i prezentacyjną, aż do etapu komercjalizacji wyników badań naukowych.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pczapiewski@pjwstk.edu.pl lub pod numerem telefonu 512 163 585.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

 

Zachęcamy do uczestnictwa!!! Życzymy powodzenia

 

regulamin warsztatów 2019

Formularz wniosku

PJATK – komplet dokumentów projektowych

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl