Zdolni z Pomorza | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych – do pobrania

zdolni-nowi

loga na stronę

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

aktuanościo projekcie

do pobrania

kontakt

 

spotkania akademickiewarsztaty tematyczneopieka mentorskaE-Learning

 

 

 

 

Do pobrania

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniach akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zobowiązani są do przyniesienia na spotkanie pięciu pierwszych wypełnionych i podpisanych poniższych załączników. Na dokumentach powinien znajdować się podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica/ opiekuna prawnego.

1. Deklaracja uczestnika projektu pdf

2. Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych (dane wprowadzane do systemu SL2014) pdf

3. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych pdf

4. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych pdf

5. Wyjaśnienie dotyczące klasyfikacji DEGURBA (dotyczy pkt. 22 w formularzu zakres danych osobowych) pdf

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Biuro Karier

  • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl