Zdolni z Pomorza | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – spotkania akademickie

zdolni-nowi

loga na stronę Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

aktuanościo projekcie

do pobrania

kontakt

 

spotkania akademickiewarsztaty tematyczneopieka mentorskaE-Learning

 

 

Spotkanie Opowieści fotograficzne” (22.02.2020)

Do 19 lutego rekrutujemy na spotkanie z fotografią.

Kursanci będą mieli za zadanie stworzenie krótkiej opowieści / narracji za pomocą fotografii. Poznają jednocześnie podstawy obsługi programu Adobe Photoshop.

Harmonogram:
9:30 – 10:00 – rejestracja
10:00 – 10:45 – wykład
11:00 – 15:15 – warsztaty (w wliczoną przerwą na posiłek)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zdolni@pjwstk.edu.pl

Aby wziąć udział należy wypełnić i przynieść na spotkanie komplet dokumentów: do pobrania TUTAJ

 

 

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbędą się kolejne dwa spotkania akademickie:

 

I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Temat: PLAKATUJEMY

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Spotkanie przybliży uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznamy przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podejmie próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem będzie autorski plakat.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

 

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

 

II INFORMATYKA

Temat: User Experience w praktyce: jak partycypacyjnie zaprojektować aplikację mobilną razem z użytkownikiem? 

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Zapoznamy się metodami szybkiego projektowania aplikacji (rapid prototyping) ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja człowiek-komputer dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Zastanowimy się jakie czynniki wpływają na to, że postrzegamy dany produkt z obszaru nowych technologii jako użyteczny, funkcjonalny i atrakcyjny. Przetestujemy metody wykorzystujące wiedzę i doświadczenie potencjalnych użytkowników projektowanych przez nas rozwiązań.

 

Harmonogram spotkania:

10:30 – 11:00 – rejestracja

11:00 – 11:45 – wykład

11:45 – 12:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

12:00 – 13:30 – warsztaty

13:30 – 14:00 – przerwa, posiłek

14:00 – 16:15 – warsztaty

 

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

RELACJE ZE SPOTKAŃ AKADEMICKICH:

- 24.02.2018 >>

- 16.12.2017 >>

- 18.11.2017 >>

- 25.03.2017 >>

- 25.02.2017 >>

- 17.12.2016 >>

 

—————————————————————————————————————————————————–

W dniu 8 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie akademickie:

Temat: Praktyczne wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji z wykorzystaniem Pythona

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych/ podstawowych.

 

Opis spotkania:

W ramach interaktywnych zajęć zostaniesz wdrożony w podstawy programowania Pythona (https://www.python.org/) i zapoznasz się z prostymi algorytmami sztucznej inteligencji (m.in. https://github.com/Zulko/easyAI). Na warsztatach zobaczysz, jak zbudować sztuczną inteligencję, która znajdzie wyjście z labiryntu; zmierzysz się ze sztuczną inteligencją w prostej grze, czy zobaczysz, jak działają sztuczne sieci neuronowe.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

 

W dniu 16 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie akademickie z zakresu:

Wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji.

Spotkanie dedykowane było uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy programowania w języku Python. W trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę do realizacji przykładowych algorytmów sztucznej inteligencji.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 11:30 – wykład

11:30 – 11:45 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:45 – 13:15 – warsztaty

13:15 – 13:45 – przerwa, posiłek

13:45 – 15:15 – warsztaty

 

W dniu 24 lutego 2018 r. również odbędą się dwa spotkania akademickie:

 

Spotkanie nr. 1:

Temat: AKCJA – ILUSTRACJA

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych/ podstawowych (VII i VIII klasy).

 

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone będzie roli ilustracji i jej relacjom z tekstem. Opierając się o wartościowe przykłady dzisiejszej książki obrazkowej i jej tradycjom czerpanym z tzw. Polskiej Szkoły Ilustracji, wspólnie zastanowimy się jak tworzyć niebanalne, wizualne opowieści. Podczas części warsztatowej uczestnicy wcielą się w rolę ilustratorów, poszukując swoich sposobów na stworzenie relacji obrazu z tekstem.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

Spotkanie nr. 2:

Temat: Wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy programowania w języku Python. W trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę do realizacji przykładowych algorytmów sztucznej inteligencji.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 11:30 – wykład

11:30 – 11:45 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:45 – 13:15 – warsztaty

13:15 – 13:45 – przerwa, posiłek

13:45 – 15:15 – warsztaty

 

 

W dniu 17 lutego 2018 r. odbędą się dwa spotkania akademickie:

 

Spotkanie nr. 1:

Temat: Modelowanie do druku 3D w programie Blender

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych/ podstawowych (VII i VIII klasy).

 

Opis spotkania:

Podczas spotkania zamodelujemy zabawkę w programie Blender, a następnie wydrukujemy ją na drukarkach 3D. Uczestnicy będą mogli zabrać swoje wydruki do domów.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

Spotkanie nr. 2:

Temat: ZNAK – TAK

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Podczas spotkania przybliżymy sobie obszar projektowania graficznego jakim jest znak graficzny. Czym jest znak i jaką rolę spełnia? Jakie cechy musi spełniać dobrze zaprojektowane logo? Jak wiele wyrazić można poprzez całkowitą syntezę środków?

Na to i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas prezentacji odwołującej się

m.in. do polskiej tradycji znaku oraz w części warsztatowej, szukając własnych rozwiązań. Efektem praktycznej pracy będą indywidualne znaki graficzne, wypracowane przez uczestników spotkania.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Kolejne spotkania akademickie odbędzie się 16 grudnia 2017 r.

Temat: Poszukiwanie strategii wygrywających w Scali

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

 

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone będzie problemowi poszukiwania optymalnych strategii rozgrywki. To problem praktyczny – interakcje międzyludzkie występujące w handlu, negocjacje oraz konflikty opisać można jako różnego rodzaj gry wieloosobowe.

Celem zajęć będzie prezentacja prostych gier oraz strategii dla graczy w języku Scala.

Scala (http://www.scala-lang.org/) to nowoczesny funkcyjny i obiektowy język programowania bardzo dobrze sprawdzający się w zastosowaniach związanych ze Sztuczną Inteligencją.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy definiować będą w Scali proste gry dwuosobowe.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 11:30 – wykład

11:30 – 11:45 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:45 – 13:15 – warsztaty

13:15 – 13:45 – przerwa, posiłek

13:45 – 15:15 – warsztaty

 

—————————————————————————————————————————————————–

Kolejne spotkania akademickie odbędzie się 18 listopada 2017 r.

Temat: Budowa maszyny drukującej w technologii FDM w praktyce, czyli – składamy drukarkę 3D.

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych.

Opis spotkania:

Zapoznamy się z FDM – najpopularniejszą technologią druku 3D, to znaczy Fused Deposition Modelling. Uczniowie będą mogli razem z prowadzącym złożyć działającą drukarkę typu RepRap, zapoznać się z budową tego typu urządzeń oraz dowiedzieć się, że to nie jest takie skomplikowane. Dodatkowo zapoznają się oni z niektórymi pojęciami stosowanymi w świecie druku 3D.

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————–

W dniu 25 marca 2017 r. odbyło się III spotkanie akademickie w  ramach projektu Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Tematem spotkania było: Inżynieria oprogramowania: od wymagań do kodu.

Opis spotkania:

Zajęcia pokazują, czym są wymagania względem systemu, dlaczego są one ważne dla

tworzących oprogramowanie i jak je prawidłowo dokumentować. Uczestnicy warsztatów

uczą się opracowywać diagramy opisujące wymagania z wykorzystaniem nowoczesnego

narzędzia CASE Enterprise Architect. Następnie wdrażają prostą grę w oparciu o

przygotowane modele w środowisku formatkowym C#.

 

Harmonogram spotkania:

9:00 – 9:30 – rejestracja

9:30 – 11:00 – wykład

11:00 – 11:15 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:15 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 14:45 – warsztaty

 

—————————————————————————————————————————————————–

W dniu 25 lutego 2017 r. w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku odbyło się
II spotkanie akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Tematem spotkania było: Budowa maszyny drukującej w technologii FDM
w praktyce, czyli – składamy drukar
kę 3D.

Harmonogram spotkania:

9:00 – 9:45 – wykład – aula 103

9:45 – 10:00 – przerwa, ćwiczenia

10:00 – 12:15 – warsztaty – sale 103, 216, 217

12:15 – 12:45 – przerwa, posiłek

12:45 – 14;15 – warsztaty – sale 103, 216, 217

 

—————————————————————————————————————————————————–

W dniu 17 grudnia 2016 r. w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych odbyło się I spotkanie akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Tematem spotkania było: Programowanie funkcyjne i rozproszone.

Harmonogram spotkania:

9:00 – 10:30 – wykład – aula 015 (zewnętrzna)

10:30 – 10:45 – przerwa, ćwiczenia

10:45 – 12:15 – ćwiczenia – sale 015, 103, 116

12:15 – 12:45 – przerwa, posiłek

12:45 – 14:15 – laboratorium – sale – 107, 117, 208

 

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl