Zdolni z Pomorza | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

zdolni-nowi

loga na stronę

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

aktuanościo projekcie

do pobrania

kontakt

 

spotkania akademickiewarsztaty tematyczneopieka mentorskaE-Learning

 

 

 

 

 

KOLEJNE SPOTKANIE: 8 CZERWCA, GODZ. 10:00.

Przedmiot: Kompetencje Społeczne   
Do kogo skierowany: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Temat:  Plakatujemy

Spotkanie przybliży uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznamy przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podejmie próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem będzie autorski plakat. Materiały zapewnia organizator.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

 

Jak się zapisać?

Prosimy, aby zarówno osoby indywidualne, jak również opiekunowie pedagogiczno-metodyczni zgłaszali uczestników / grupy uczniów ze swoich powiatów do:

Pani Moniki Kobylińskiej  z PJATK w Gdańsku
mkobylinska@pjwstk.edu.pl

 

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie na spotkanie wypełnionego kompletu 4 dokumentów:

1. Deklaracja uczestnika projektu pdf

2. Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych (dane wprowadzane do systemu SL2014) pdf

3. Oświadczenie uczestnika projektu 1 pdf

4. Oświadczenie uczestnika projektu 2 pdf

Regulaminy dostępne są w zakładce “Do pobrania”.

 

————

 

 POPRZEDNIE SPOTKANIA:

INFORMATYKA

W dniu 16 marca 2019 r. odbędzie się spotkanie akademickie:

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Temat: Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów

Opis spotkania:

Opis spotkania: W ramach zajęć, szkoleni zostaną zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś oprogramować kodem napisanym w języku C.

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

——————

 

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbędą się kolejne dwa spotkania akademickie:

 

I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Temat: PLAKATUJEMY

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Spotkanie przybliży uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznamy przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podejmie próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem będzie autorski plakat.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

 

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

 

II INFORMATYKA

Temat: User Experience w praktyce: jak partycypacyjnie zaprojektować aplikację mobilną razem z użytkownikiem? 

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Zapoznamy się metodami szybkiego projektowania aplikacji (rapid prototyping) ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja człowiek-komputer dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Zastanowimy się jakie czynniki wpływają na to, że postrzegamy dany produkt z obszaru nowych technologii jako użyteczny, funkcjonalny i atrakcyjny. Przetestujemy metody wykorzystujące wiedzę i doświadczenie potencjalnych użytkowników projektowanych przez nas rozwiązań.

 

Harmonogram spotkania:

10:30 – 11:00 – rejestracja

11:00 – 11:45 – wykład

11:45 – 12:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

12:00 – 13:30 – warsztaty

13:30 – 14:00 – przerwa, posiłek

14:00 – 16:15 – warsztaty

 

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl