Zdolni z Pomorza | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

zdolni-nowi

loga na stronę

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

aktuanościo projekcie

do pobrania

kontakt

 

spotkania akademickiewarsztaty tematyczneopieka mentorskaE-Learning

 

Spotkanie Opowieści fotograficzne” (22.02.2020)

Do 19 lutego rekrutujemy na spotkanie z fotografią.

Kursanci będą mieli za zadanie stworzenie krótkiej opowieści / narracji za pomocą fotografii. Poznają jednocześnie podstawy obsługi programu Adobe Photoshop.

Harmonogram:
9:30 – 10:00 – rejestracja
10:00 – 10:45 – wykład
11:00 – 15:15 – warsztaty (w wliczoną przerwą na posiłek)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zdolni@pjwstk.edu.pl

Aby wziąć udział należy wypełnić i przynieść na spotkanie komplet dokumentów: do pobrania TUTAJ

KOLEJNE SPOTKANIE: 23 listopada

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że do dnia 20 listopada 2019 r. można zgłaszać uczestników na spotkanie akademickie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 r. Spotkanie organizowane jest z zakresu kompetencji społecznych – w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadpodstawowych.

Tematyka spotkania:  „Znak TAK”

Liczba miejsc to 60 os. + opiekunowie. (Są jeszcze wolne miejsca)

Zasady rekrutacji:

- w związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń w związku z tym doradzamy szybkie zgłaszanie się na spotkanie.

- grupy uczniów zgłasza opiekun pedagogiczno-metodyczny,

- na grupę do 15 osób przewidziany jest 1 opiekun.

Prosimy, aby opiekunowie pedagogiczno-metodyczni zgłaszali grupy uczniów ze swoich powiatów do Pani Moniki Kobylińskiej  z PJATK w Gdańsku mkobylinska@pjwstk.edu.pl

Prosimy zgłaszać uczniów nie później niż do: 20 listopada 2019 r.

 

Prosimy o przyniesienie przez uczniów na spotkanie uzupełnionych czterech dokumentów  – zestaw aktualnych dokumentów opublikujemy wkrótce

 

 ZAPISY NA WARSZTATY TEMATYCZNE

Szanowni Państwo,

 

Mamy przyjemność poinformować, że w projekcie „Zdolni z Pomorza-PJATK” planujemy uruchomienie warsztatów tematycznych.

Jest to nowa forma wsparcia, skierowana do grup uczniowskich, które chciałyby przekuć własne zainteresowania naukowe z dziedziny informatyki w swój autorski projekt naukowy.

Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie z województwa pomorskiego, bardzo zachęcamy również uczniów będących pod opieką Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były wcześniej realizowane na potrzeby innego konkursu.

Zwycięskie zespoły zostaną wyłonione przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Informatyki PJATK w Gdańsku.

Wnioski aplikacyjne (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wysłać w wersji elektronicznej (format pdf.) na adres: mkobylinska@pjwstk.edu.pl, do dnia 16.10.2019 r. 

Propozycje projektów uczniowskich muszą zawierać w szczególności następujące informacje:

1) temat projektu, opis projektu i jego planowane efekty (np. publikacja naukowa, algorytm, prototyp urządzenia itp.),

2) skład osobowy zespołu i opis jego doświadczeń (udział w olimpiadach wiedzy, kółkach naukowych, zrealizowane projekty naukowe itp.),

3) wstępny harmonogram realizacji projektu (musi obejmować okres do 31.12.2019 r.),

4) wstępny budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach materiałów i wyposażenia, jak również wskazanie zakresu oczekiwanego wsparcia ze strony PJATK (kwota do 4 000,00 zł – o zasadności kosztów decyduje Komisja i opiekunowie zespołów projektowych).

Najciekawsze projekty, które zostaną skierowane do realizacji otrzymają opiekuna spośród pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów PJATK.

W trakcie fazy realizacyjnej projektów uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach i warsztatach (3 zjazdy weekendowe w PJATK w Gdańsku). Część z zajęć będzie związana z tematyką uczniowskich projektów naukowych.

Planujemy także zorganizowanie zajęć dodatkowych z doradcą zawodowym i specjalistą od praw własności intelektualnej. To właśnie w trakcie tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przekonania się, że sukces projektu naukowego w jednakowym stopniu zależy od poprawnej pracy i komunikacji w grupie, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, jak też od samego świetnego pomysłu. Zajęcia z doradcą ds. praw własności intelektualnej umożliwią uczestnikom zapoznanie się z perspektywami objęcia ochroną prawną rezultatów projektów, czy też pomogą zorientować się w perspektywach komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych.

Po zakończeniu fazy realizacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania przed rówieśnikami swoich wyników na najbliższym spotkaniu akademickim w PJATK.

Warsztaty tematyczne mają za zadanie umożliwić uczniom udział w całym cyklu życia projektu naukowego, od etapu aplikowania o grant badawczy (tak jak do instytucji publicznej, czy prywatnego sponsora), przez fazę realizacyjną i prezentacyjną, aż do etapu komercjalizacji wyników badań naukowych.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pczapiewski@pjwstk.edu.pl lub pod numerem telefonu 512 163 585.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

 

Zachęcamy do uczestnictwa!!! Życzymy powodzenia

 

regulamin warsztatów 2019

Formularz wniosku

PJATK – komplet dokumentów projektowych

 

 

 

 

————

 

 POPRZEDNIE SPOTKANIA:

 

INFORMATYKA

Przypominamy, że do dnia 21 października 2019 r. można zgłaszać uczestników na spotkanie akademickie, które odbędzie się w dniu 26 października 2019 r.  Spotkanie organizowane jest z zakresu Informatyki – w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadpodstawowych.

Tematyka spotkania:  Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów.

Liczba miejsc to 60 os. + opiekunowie. (Są jeszcze wolne miejsca)

Zasady rekrutacji:

- w związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń w związku z tym doradzamy szybkie zgłaszanie się na spotkanie.

- grupy uczniów zgłasza opiekun pedagogiczno -metodyczny,

- na grupę do 15 osób przewidziany jest 1 opiekun.

 

Prosimy, aby opiekunowie pedagogiczno-metodyczni zgłaszali grupy uczniów ze swoich powiatów do Pani Moniki Kobylińskiej  z PJATK w Gdańsku mkobylinska@pjwstk.edu.pl Prosimy zgłaszać uczniów nie później niż do: 21 października 2019 r.

Prosimy o przyniesienie przez uczniów na spotkanie uzupełnionych dokumentów z załącznika.

PJATK – komplet dokumentów projektowych

 

GRAFIKA

8 CZERWCA, GODZ. 10:00.

Przedmiot: Kompetencje Społeczne   
Do kogo skierowany: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Temat:  Plakatujemy

Spotkanie przybliży uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznamy przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podejmie próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem będzie autorski plakat. Materiały zapewnia organizator.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

 

Jak się zapisać?

Prosimy, aby zarówno osoby indywidualne, jak również opiekunowie pedagogiczno-metodyczni zgłaszali uczestników / grupy uczniów ze swoich powiatów do:

Pani Moniki Kobylińskiej  z PJATK w Gdańsku
mkobylinska@pjwstk.edu.pl

 

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie na spotkanie wypełnionego kompletu 4 dokumentów:

1. Deklaracja uczestnika projektu PDF

2. Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych (dane wprowadzane do systemu SL2014) PDF

3. Oświadczenie uczestnika projektu 1 PDF

4. Oświadczenie uczestnika projektu 2 PDF

Regulaminy dostępne są w zakładce “Do pobrania”.

 

INFORMATYKA

W dniu 16 marca 2019 r. odbędzie się spotkanie akademickie:

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Temat: Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów

Opis spotkania:

Opis spotkania: W ramach zajęć, szkoleni zostaną zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś oprogramować kodem napisanym w języku C.

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

——————

 

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbędą się kolejne dwa spotkania akademickie:

 

I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Temat: PLAKATUJEMY

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Spotkanie przybliży uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznamy przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podejmie próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem będzie autorski plakat.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:30 – warsztaty

12:30 – 13:00 – przerwa, posiłek

13:00 – 15:15 – warsztaty

 

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

 

II INFORMATYKA

Temat: User Experience w praktyce: jak partycypacyjnie zaprojektować aplikację mobilną razem z użytkownikiem? 

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Zapoznamy się metodami szybkiego projektowania aplikacji (rapid prototyping) ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja człowiek-komputer dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Zastanowimy się jakie czynniki wpływają na to, że postrzegamy dany produkt z obszaru nowych technologii jako użyteczny, funkcjonalny i atrakcyjny. Przetestujemy metody wykorzystujące wiedzę i doświadczenie potencjalnych użytkowników projektowanych przez nas rozwiązań.

 

Harmonogram spotkania:

10:30 – 11:00 – rejestracja

11:00 – 11:45 – wykład

11:45 – 12:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

12:00 – 13:30 – warsztaty

13:30 – 14:00 – przerwa, posiłek

14:00 – 16:15 – warsztaty

 

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl