Zdolni z Pomorza | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

zdolni-nowi

loga na stronę

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

aktuanościo projekcie

do pobrania

kontakt

 

spotkania akademickiewarsztaty tematyczneopieka mentorskaE-Learning

 

 

 

 

W dniu 24 lutego 2018 r. również odbędą się dwa spotkania akademickie:

 

Spotkanie nr. 1:

Temat: AKCJA – ILUSTRACJA

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych/ podstawowych (VII i VIII klasy).

 

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone będzie roli ilustracji i jej relacjom z tekstem. Opierając się o wartościowe przykłady dzisiejszej książki obrazkowej i jej tradycjom czerpanym z tzw. Polskiej Szkoły Ilustracji, wspólnie zastanowimy się jak tworzyć niebanalne, wizualne opowieści. Podczas części warsztatowej uczestnicy wcielą się w rolę ilustratorów, poszukując swoich sposobów na stworzenie relacji obrazu z tekstem.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

Spotkanie nr. 2:

Temat: Wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy programowania w języku Python. W trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę do realizacji przykładowych algorytmów sztucznej inteligencji.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 11:30 – wykład

11:30 – 11:45 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:45 – 13:15 – warsztaty

13:15 – 13:45 – przerwa, posiłek

13:45 – 15:15 – warsztaty

 

W dniu 17 lutego 2018 r. odbędą się dwa spotkania akademickie:

 

Spotkanie nr. 1:

Temat: Modelowanie do druku 3D w programie Blender

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych/ podstawowych (VII i VIII klasy).

 

Opis spotkania:

Podczas spotkania zamodelujemy zabawkę w programie Blender, a następnie wydrukujemy ją na drukarkach 3D. Uczestnicy będą mogli zabrać swoje wydruki do domów.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

Spotkanie nr. 2:

Temat: ZNAK – TAK

Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

 

Opis spotkania:

Podczas spotkania przybliżymy sobie obszar projektowania graficznego jakim jest znak graficzny. Czym jest znak i jaką rolę spełnia? Jakie cechy musi spełniać dobrze zaprojektowane logo? Jak wiele wyrazić można poprzez całkowitą syntezę środków?

Na to i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas prezentacji odwołującej się

m.in. do polskiej tradycji znaku oraz w części warsztatowej, szukając własnych rozwiązań. Efektem praktycznej pracy będą indywidualne znaki graficzne, wypracowane przez uczestników spotkania.

 

Harmonogram spotkania:

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:45 – wykład

10:45 – 11:00 – przerwa, ćwiczenia fizyczne

11:00 – 12:45 – warsztaty

12:45 – 13:15 – przerwa, posiłek

13:15 – 15:15 – warsztaty

 

Osobom, które zapisały się na najbliższe spotkanie akademickie, przypominamy o konieczności przyniesienia na ww. spotkanie pięciu wypełnionych i podpisanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokumentów, które można znaleźć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

  • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl